Regióny Bratislava

Hlavné mesto vyhlásilo výzvu na podporu športových a vzdelávacích podujatí. Prerozdelí desaťtisíce

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Mesto Bratislava podporí v tomto roku národné a medzinárodné športové a vzdelávacie podujatia organizované na území hlavného mesta. Vyhlasuje preto výzvu pre žiadateľov v grantovom Podprograme 2, ktorí sa majú možnosť prihlásiť do 28. februára. V oblasti podpory športových a vzdelávacích podujatí a aktivít organizovaných predovšetkým na lokálnej úrovni vyčlenila samospráva vo svojom tohtoročnom rozpočte 60 000 eur.

 

“Podprogram 2 je jeden zo štyroch podprogramov grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste so zameraním na podporu, rozvoj a popularizáciu športu a neformálneho vzdelávania detí a mládeže,” informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Cieľom je podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí na území Bratislavy na národnej, medzinárodnej, respektíve celosvetovej úrovni.

 “Minimálna výška dotácie na schválený projekt je 3320 eur, maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi vrátane projektov v Podprograme 1 je 10 000 eur,” poznamenala Rajčanová. O pridelení dotácie rozhoduje bratislavské mestské zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport.

V roku 2020, v ktorom sa mestá a obce museli vyrovnávať s pandémiou nového koronavírusu a nestálou epidemiologickou situáciou, bolo hlavné mesto jednou z tých samospráv, ktoré sa rozhodlo podporiť prostredníctvom grantovej schémy šport a vzdelávanie. Napriek krátenému rozpočtu bolo v troch podprogramoch grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania podporených 183 projektov, z toho 12 projektov v Podprograme 2 v celkovej sume 50 000 eur.