Spoločnosť Domáce Top

Hoci to tak nevyzerá, letná sezóna sa začala. Prešlo vaše obľúbené kúpalisko kontrolou vody?

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Teplo, voda, chladené nápoje a zábava. Aj keď to vonku tak nevyzerá, leto je tu a s ním aj očakávané letné dovolenky či výlety k vode. Hoci tempo tohtoročných dovoleniek bude diktovať koronavírus a s ním spojené opatrenia vlády, na Slovensku máme stále dostatok vodných zdrojov, kde sa dá ísť schladiť. Či už ide o prírodné jazerá, alebo umelé kúpaliská, možností je dostatok. Úrad verejného zdravotníctva vydal usmernenie, ako sa treba na kúpaliskách správať a ktoré majú výsledky testov s popisom vyhovujúce na kúpanie. 

 

Kornakríza spravila viacerým Slovákom škrt cez rozpočet. Vysnívané letné dovolenky pri mori a v zahraničí presúvajú na budúci rok. Netreba však vešať hlavu. Slovensko má k dispozícii obrovské množstvo kúpalísk, akvaparkov, jazier a vodných tokov, kde sa dá počas sparných letných dní pohodlne schladiť. Viaceré z nich už ohlásili otvorenie, iné ešte čakajú na výsledky testov kvality vody. Tie robil Úrad verejného zdravotníctva.

Žiaľ, doteraz bola otestovaná iba časť kúpalísk. Viaceré z nich zatiaľ nepožiadali o testovanie kvality vody a tak musia čakať, až im Úrad verejného zdravotníctva povolí “otvorenie brán verejnosti”. Stále však je z čoho si vyberať. “Za kúpaciu sezónu je na Slovensku považované vo všeobecnosti obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk s organizovanou rekreáciou je však každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti,” vysvetľuje ÚVZSR. Monitorovať budú viac ako 80 prírodných vodných plôch a 218 umelých kúpalísk s 675  bazénmi, z toho 197 s termálnou vodou a 478 s netermálnou vodou.

 

Návštevníci musia dodržiavať prísne pravidlá. Zdroj: Glob.sk / juh

Úrad verejného zdravotníctva okrem iného vydal manuál, ako by sa návštevníci mali správať na kúpalisku. Ako uviedol, nemali by ísť na kúpalisko v prípade, ak sú chorí alebo majú príznaky ochorenia, pretože ohrozujú nielen samých seba, ale aj ostatných. Pri vstupe na kúpalisko si majú vydezinfikovať ruky, pričom na túto povinnosť majú dbať aj počas celej návštevy prevádzky. Hygienici odporúčajú dodržiavať odstup dva metre – a to nielen pri uložení si ležadla či uteráka, ale aj pri pohybe po areály kúpaliska – najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a pod.Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou nákazou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vodou na kúpanie,” upozorňujú hygienici. Prevádzkovateľ kúpaliska má okrem iného povinnosť znefunkčniť fontány s pitnou vodou, či zabezpečiť úplne vypustenie vody pred spustením prevádzky. Okrem toho:

  • Pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatok času na dezinfekciu používaných priestorov po každej skupine kúpajúcich.
  • Potrebné je zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia).
  • Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami

 

Zdroj: UVZSR

Návštevníkom kúpalísk odporúčajú hygienici navštevovať iba tie, ktorých prevádzka bola schválená ÚVZSR, pričom ten monitoruje aj prírodné vodné plochy. V prípade prírodných kúpalísk sa majú navštevovať iba tie, ktoré ľudia dobre poznajú. “Do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo. Nevstupujte do vody, ktorá na základe senzorických vlastností (farba, zákal, priehľadnosť) pôsobí odpudivo. Nevstupujte do zelenej vody s premnoženými riasami a sinicami a nahromadeným odpadom. Deťom nedovoľte hrať sa s vysušeným vodným kvetom vznikajúcim po poklese hladín v zátokách a na brehu,” odporúča ÚVZSR.