Regióny

Hygienici si posvietili na prírodné kúpaliská. Ktoré sú vhodné na kúpanie?

Ilustračná fotografia. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Z hľadiska hygienických požiadaviek na kvalitu vody nie je naďalej na kúpanie vhodná voda na prírodných vodných plochách Vinianske jazero, Tona Šurany, rekreačná oblasť Gazarka Šaštín-Stráže a na všetkých troch odberných miestach vodnej nádrže Ružín v okrese Gelnica. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva SR v správe aktualizujúcej stav prírodných a umelých kúpalísk v 26. týždni 2021.

 

Hygienici ďalej uvádzajú, že s výnimkou farby vyhovujú požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie vodné plochy pri Plaveckom Štvrtku a Malých Levároch. “Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bol zistený zvýšený celkový fosfor a dusík na Laborci Humenné a znížená priehľadnosť, zvýšený celkový fosfor a zvýšená farba na Lipovine – Bátovce. Voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca,” uviedli hygienici.

Hygienici doplnili, že zvýšená farba, zvýšený celkový fosfor a dusík patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov. Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.