Politika Domáce Top

Informácie, ktoré pri podnikaní oceníte

BRATISLAVA – Akékoľvek podnikanie je aj o neustálom zlepšovaní služieb či produktov a tiež o zefektívňovaní chodu výroby, predaja a denno-denného fungovania firmy. V tejto súvislosti máme pre vás pár dobrých tipov a rád, ktoré môžu pomôcť aj vášmu biznisu.

Začiatky každého podnikania sa viažu s činnosťou administratívnej mašinérie, ktorá si od podnikateľa vyžaduje splnenie určitých povinností. Jednou z takýchto povinností je uviesť registračné sídlo firmy, to znamená adresu sídla spoločnosti, ktorá sa zapisuje do Obchodného, respektíve Živnostenského registra. Zákon určuje, že registrované sídlo musí mať každá fyzická či právnická osoba.

Aká je prax?
V praxi je však sídlo firmy častokrát naozaj len administratívnym momentom, pretože mnohí podnikatelia reálne na svoju činnosť žiadne konkrétne priestory či kanceláriu nepotrebujú. Riešia ho preto zapisovaním sídla firmy na adrese trvalého pobytu, čo sa ale ukazuje ako celkom problematický krok – v takomto prípade totiž často dochádza k miešaniu pracovného života s tým súkromným a riešenie prípadných sporov s obchodnými partnermi pred dverami vlastného bytu či domu a očami vlastnej rodiny nie je ničím príjemným. Z týchto a ďalších dôvodov je služba virtuálneho sídla firmy ozaj ideálnym riešením. O čo konkrétne ide?

Virtuálne sídlo – alternatíva plne v medziach zákona
Virtuálne sídlo firmy predstavuje možnosť ako učiniť zadosť zákonným požiadavkám a byť v pohode. Skrátka a jasne – u spoločnosti, ktorá túto službu poskytuje, si zaplatíte za „nájom“ konkrétnej adresy (aj s poštovou schránkou), ktorá bude vo všetkých dokumentoch uvádzaná ako adresa vašej firmy. Týmto jednoduchým krokom sa tak vyhnete prenájmu niekoľko násobné drahších priestorov, ktoré by ste reálne ani nevyužili, či zainteresovaniu vašej rodiny do vášho biznisu v prípade, že by firma sídlila na adrese vášho bydliska.

Dôvody prečo riešiť virtuálne sídlo v Bratislave
Čoraz častejším javom v podnikateľských kruhoch je voliť si virtuálne sídlo firmy v Bratislave. Je to jav častý, no nie nelogický, veď dôležité biznis-rozhodnutia sa odohrávajú práve v hlavnom meste Slovenska, ktorého meno má v ušiach zahraničných obchodných partnerov cveng najvyššej kvality. Možno aj preto za posledný rok vznikla tretina nových firiem na Slovensku práve v Bratislave. Ak chcete rozbehať svoj biznis, mali by ste vlastniť firmu v Bratislave – hoci aj s virtuálnym sídlom.

Virtuálne sídlo – reálna adresa aj budova
Virtuálne sídlo ale neznamená, že daná adresa visí len tak niekde vo vzduchu. V každom prípade ide o adresu skutočnej nehnuteľnosti. Preto je dôležité, aby sa nachádzala na lukratívnej adrese a bola vizuálne príťažlivá (buď nová budova, prípadne pekne zrekonštruovaná). Musíte si uvedomiť, že jej fasáda bude niesť meno aj vašej firmy a jej imidžu by iste neprospelo, ak by sídlila na problémovej adrese (pochybná štvrť, nevzhľadná budova, zdieľanie sídla so zadĺženými firmami a pod.). Vašou podmienkou by malo byť, aby poskytovateľ služby virtuálneho sídla zároveň vlastnil budovu, v ktorej toto sídlo poskytuje a aby mal v správe aj prichádzajúcu korešpondenciu. Tento fakt vám zaistí dlhodobú a bezproblémovú spoluprácu. Ako by mala komplexná starostlivosť o firemné zásielky vyzerať? Poštu už nestačí len prebrať, majiteľ firmy o nej musí byť okamžite informovaný (sms alebo emailom). A to nie len o jej forme (list, balík), ale napr. aj váhe. Malo by byť štandardom, že zodpovedná osoba každú zásielku vyfotí, preskenuje, odváži a získané údaje zašle majiteľovi firmy, ktorej zásielka prišla.

Kompletný servis ohľadom založenia s.r.o.
Otázky ohľadom sídla spoločnosti sú len jedným z mnohých momentov, ktoré budete pri podnikaní riešiť. Ak sa napríklad chcete z rôznych dôvodov vyhnúť behaniu po úradoch, ktoré je so zakladaním firmy nevyhnutne spojené, reflektujte na ponuku spoločnosti, ktorá rýchlo a efektívne vybaví veci za vás. Zabezpečíme založenie s.r.o. – takáto ponuka môže vašim ušiam znieť ako rajská hudba.

-Reklamná správa-