Domáca Spoločnosť Domáce Ekonomika GPlus Top

Je čas na plnenie sľubov. Samosprávy ušetria svojim občanom od nového roka ďalšie peniaze

Zdroj: FB / Odvoz a likvidácia odpadu

BRATISLAVA – Obce a mestá čaká od nového roka výrazná zmena. K nový povinnostiam, ktoré majú za cieľ minimalizovať využívanie chemických hnojív v poľnohospodárstve, sa zaviazalo ako Slovensko, tak aj ostatné členské štáty Európskej únie. Dosiahnuť sa to pritom dá jednoduchým triedením odpadu, ktoré však mnohí občania nepoznajú. Pripravte sa včas na novinky, ktoré so sebou prinesie rok 2021 a ušetrite.

 

Bioodpad bude hrať v nasledujúcich rokoch veľkú úlohu. Samosprávy totiž dokážu triedením a následným špeciálnym spracovaním kuchynského odpadu znížiť obsah chemických hnojív v pôde. Slovenskú republiku k tomu zaväzuje európska stratégia ,,Z farmy na stôl”, ktorá je súčasťou Európskej zelenej dohody.

Už som raz zaplatil

Pokiaľ sa domnievate, že dôslednejším zberom, triedením či kompostovaním biologického odpadu sa vám zvýšia náklady, ste na omyle. Za kuchynský odpad už totiž platíte a ani si to neuvedomujete. Menej vyprodukovaného odpadu, ktorý je potrebné zlikvidovať na skládke, má za dôsledok zníženie nákladov pre samosprávu. Členské štáty Európskej únie majú za cieľ dosiahnuť do roku 2030 zníženie používania chemických pesticídov a to až o 50 percent. Minimálne štvrtina poľnohospodárskej pôdy by mala byť pritom hnojená organickými hnojivami.

K naplneniu tohto dlhodobého cieľa má napomôcť aj triedenie kuchynského odpadu. „Neuvedomujeme si, že už dnes platíme za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu, ktorý vyhadzujeme medzi zmesový komunálny odpad. Zbytočne plytváme jeho potenciálom, aby sa stal prírodným hnojivom. Našou úlohou je, aby sme obyvateľov naučili triediť kuchynský odpad do inej nádoby namiesto vyhadzovania do tej so zmesovým odpadom. Vďaka tomu sa bioodpad stane cenným zdrojom živín pre životné prostredie,“ vysvetlil odborník na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk Marián Kobolka.

 

Samosprávy dokážu triedením a spracovaním kuchynského odpadu znížiť obsah chemických hnojív v pôde. Zdroj: pixabay.com

Stále máme rezervy

Kontrola odpadov v bytových domoch odhalila, že až 45 percent vyhodeného odpadu je biologicky rozložiteľného. Najväčšiu časť z neho tvorí kuchynský odpad a približne desatina je zelený odpad, ktorý vzniká pri údržbe zelene.

Priemer realizovaných fyzických analýz odpadu. Zdroj: JRK Slovensko

Oplatí sa to?

Pokiaľ si kladiete otázku, či sa triedenie kuchynského odpadu skutočne oplatí, odpoveď je jednoznačná. Prírodný kompost pozitívne vplýva na obnovu, zlepšenie štruktúry a mikrobiologickú aktivitu pôdy. Zároveň napomáha k znižovaniu erózie pôdy a zlepšuje jej vodozádržnú schopnosť. „Dažďová voda, ktorá sa dostane na jej povrch a nevsakuje sa dostatočne rýchlo, spôsobuje eróziu. Počas búrok dokáže prúd vody odplaviť vzácne živiny a látky, avšak kompost tomu pomáha zabrániť,“ doplnil odborník Kobolka.

Kompost však na seba dokáže aj naviazať veľké množstvo uhlíka, čím bojuje proti klimatickým zmenám. Taktiež zmierňuje či znižuje nepriaznivé účinky zmien ako napríklad sucho alebo extrémne výkyvy počasia. Pôda, ktorá obsahuje kompost, dokáže pri výdatných dažďoch vodu zadržať a využiť ju neskôr v období nedostatku.

Benefity kompostu v pôde. Zdroj: JRK Slovensko

Mohlo by vás zaujímať: