Domáce Ekonomika GPlus Top

Jedorazovú finančnú injekciu nechcú. Od štátu potrebujú priestor na vytváranie nových biznisov

Zdroj: iStock

BRATISLAVA – Už niekoľkokrát sme mali možnosť presvedčiť sa, že koronavírus, vyhlásenie núdzového stavu či pozastavenie ekonomiky obrátili fungovanie nielen slovenských, ale aj svetových firiem hore nohami. Ukázalo sa, že zatiaľ čo pred krízou bol hlavným pilierom slovenskej ekonomiky automobilový priemysel, v najbližších mesiacoch to bude stavebníctvo, čo nás v tomto smere podrží. Pomôcť zlepšiť aktuálnu situáciu sa snaží aj štát jednorazovými finančnými injekciami. Avšak firmy poukazujú na pomoc z iného súdka, ktorá by skutočne vyriešila ich nemalé existenčné problémy.

 

Z analýzy spoločnosti CEEC Research vyplýva, že koronakríza ovplyvnila činnosť až 96 percent stavebných spoločností. Opatrenia prijaté vládou sa odrazili najmä na poklese zisku a zvýšených nákladoch firiem. Stavebníctvo pritom tvorí významnú časť hrubého domáceho produktu. V roku 2018 bol jeho podiel na tvorbe hrubého domáceho produktu na úrovni 7,8 percent. Toto odvetvie pritom zamestnávalo z celkového počtu 7 percent pracujúcich v slovenskom hospodárstve. Zároveň straty spôsobené obmedzeniami kvôli koronakríze sa prejavia aj v ďalších oblastiach.

 

Koronakríza ovplyvnila fungovanie 96 percent stavebných spoločností. Zdroj: pixabay.com

Dopad korony v praxi

Niektoré firmy, ktoré sa špecializujú na rekonštrukciu domácností, koronakríza negatívne neovplyvnila. Ľudia začali vo veľkom zveľaďovať svoje obydlia či záhrady. „Keďže rodinný dom a jeho okolie nadobudli počas koronakrízy oveľa väčší význam, pociťovali sme v období pandémie zvýšený záujem o komplexné úpravy domovov našich zákazníkov,” objasnil situáciu Marko Szőcs zo slovenskej spoločnosti Austria Beton Werk. Zvýšený dopyt v čase pandémie zaznamenala aj spoločnosť Gardeon, ktorá sa špecializuje na záhradné produkty. „Pandémia našu prácu extrémne neovplyvnila. Zákaziek je stále dostatok aj vďaka tomu, že sme sa rýchlo prispôsobili situácii a spustili sme napríklad možnosť bezkontaktných obhliadok v našom výstavnom centre,” povedala vedúca marketingu Martina Švábiková.

 

Ľudia začali vo veľkom zveľaďovať svoje obydlia či záhrady. Zdroj: pixabay.com

Ocitli sa na hrane

Odlišnú skúsenosť však majú firmy realizujúce veľké projekty. Tie sa ocitli hneď v niekoľkých problémov naraz. Koronarírus najskôr pozastavil väčšinu stavebných a výrobných aktivít, neskôr sa po uvoľnení opatrení ukázalo, že po masívnom prepúšťaní majú firmy nedostatočné kapacity. To prispelo k celkovému spomaleniu všetkých aktivít. Uzavretie hraníc sa taktiež značne podpísalo pod podnikanie. Sťažil sa nielen pohyb osôb, ale aj tovaru. „Naša dcérska spoločnosť, ktorá sa zameriava na dodávky energií, zaznamenala prepad príjmov. Sťažil sa pohyb našich zamestnancov na zahraničných zákazkách v Maďarsku, Francúzsku a Veľkej Británii, čo spôsobilo ich pozastavenie, resp. predĺženie dokončenia. Meškali dodávky jednotlivých zariadení a tovaru aj na zákazkách realizovaných na Slovensku, čo taktiež spôsobilo oddialenie dokončenia projektov,“ vysvetlil zástupca generálneho riaditeľa pre obchodné záležitosti PPA CONTROLL Erik Vicena.

 

Koronavírus pozastavil stavebné a výrobné aktivity. Zbrzdil aj dodávku materiálu. Zdroj: iStock

Firmy vedia, čo potrebujú

Analýza spoločnosti CEEC Research ďalej odhaľuje, že až 76 percent opýtaných podnikateľov v stavebnom sektore by privítalo od štátu inú pomoc ako jednorazové finančné dotácie. V opätovnom naštartovaní ich podnikania by im viac pomohol väčší počet verejných zákaziek. ,,Systémový prístup k riešeniu dôsledkov pandémie je účinnejší ako jednorazová finančná pomoc, ktorá má iba krátkodobý efekt, ale nerieši dlhodobé hľadisko. Zabezpečenie financovania veľkých projektov pomôže stabilite pracovného trhu a pri zjednodušení procesu financovania sa zrýchli kolobeh finančných prostriedkov, čo v konečnom dôsledku ovplyvní ekonomickú situáciu celej krajiny,“ skonštatoval Erik Vicena zo spoločnosti PPA CONTROLL.

Rezort dopravy k uvedenej problematike vytvoril pracovnú skupinu, ktorej cieľom je zjednodušiť verejné obstarávanie v oblasti stavebníctva.  ,,V tomto smere ministerstvo dopravy naďalej pokračuje v podpore, ktorá smeruje do oblasti rozširovania a zveľaďovania bytového fondu, a to v oblasti nájomného bývania poskytovaním dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a výhodných úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a tiež v oblasti obnovy (zatepľovanie, rekonštrukcia spoločných časti bytových domov, dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov, príspevky na zateplenie rodinných domov a príspevky na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie),” uviedol pre Glob.sk hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.

 

Podnikatelia chcú väčší počet verejných zákaziek. Zdroj: pixabay.com

Mohlo by vás zaujímať: