Spoločnosť Domáce

K výzvam patrí naďalej zníženie priemernej dĺžky konania pred Ústavným súdom, zdôraznil Fiačan

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

KOŠICE – K hlavným výzvam Ústavného súdu (ÚS) SR v rozhodovacej činnosti v najbližšom období patrí zvýšenie počtu vybavených vecí, zníženie priemernej dĺžky konania a zjednocovanie a skvalitňovanie rozhodnutí ÚS. Predseda ÚS Ivan Fiačan to uviedol pre TASR v súvislosti s prvým výročím jeho vymenovania do funkcie.

 

“Za najdôležitejšiu udalosť od môjho nástupu do funkcie predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky považujem doplnenie pléna Ústavného súdu v októbri 2019. Vďaka tomu sa Ústavný súd môže naplno venovať rozhodovacej činnosti,” konštatoval Fiačan. Plénum ÚS vlani vykonávalo rozhodovaciu činnosť v neúplnom zložení takmer deväť mesiacov, a to od februára do októbra 2019. Fiačana na čelo súdu vymenoval vtedajší prezident SR Andrej Kiska 17. apríla 2019.

Podľa Fiačana ďalšou dôležitou zmenou bolo vyrovnanie sa s novým zákonom o ÚS, a to najmä pri procesných otázkach. Viaceré procesy vrátane organizácie ÚS bolo potrebné nastaviť nanovo. Prijatý nový Spravovací a rokovací poriadok ÚS okrem iného definoval transparentnú komunikáciu v súvislosti s informovaním o rozhodnutiach senátov a pléna vo vzťahu k verejnosti vrátane médií.

“Môžem konštatovať, že rozhodovacia činnosť vykonaná za posledný rok od môjho menovania do funkcie predsedu je výsledkom systematickosti a svedomitosti sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a ich snahy o skvalitňovanie a zjednocovanie rozhodnutí Ústavného súdu. Takúto spoluprácu v prospech kvalitných a konzistentných rozhodnutí v súlade s judikatúrou súdnych orgánov Európskej únie a Rady Európy spoločne plánujeme i do budúcna,” zhodnotil Fiačan.

K medializovaným rozhodnutiam ÚS patrili najmä rozhodnutia vo veci tzv. predvolebného moratória, prezidentských volieb, súhlasu na vzatie do väzby obvinených sudcov či peňažných príspevkov pre zdravotne znevýhodnených.

Podľa štatistického prehľadu od 17. apríla 2019 v priebehu roka na ÚS zaevidovali spolu takmer 2500 podaní – návrhov a sťažností. Vybavených ich bolo takmer 1900, čiže viac ako tri štvrtiny z celkového počtu za dané obdobie. K 17. aprílu 2020 ostalo na ÚS nevybavených spolu 1502 vecí, z toho je 39 podaní, v ktorých je príslušné rozhodovať plénum. Zostatok nevybavených vecí z predchádzajúceho funkčného obdobia k 16. februáru 2019 bol 685.

Zabezpečená činnosť

Počas aktuálnej tzv. koronakrízy je rozhodovacia činnosť podľa Fiačana zabezpečená – neverejné zasadnutia senátov a pléna ÚS sú v súlade s nariadeniami Ústredného krízového štábu a hlavného hygienika SR. Sudcovia pracujú v košickom sídle ÚS aj mimo neho.

Predseda ÚS okrem iného poukázal na dôležitosť kontaktov a výmenu skúseností s ústavnými súdmi iných krajín. V tomto rámci došlo v priebehu roka k stretnutiam s partnermi z Francúzska, Nemecka, ČR či Maďarska.

V súvislosti s medializovanými informáciami o sporných kontaktoch sudcu ÚS Mojmíra Mamojku s obžalovaným podnikateľom Marianom K. predseda ÚS “danej veci venuje náležitú pozornosť a kontinuálne zabezpečuje podklady pre zodpovedné rozhodnutie”. Fiačan má rozhodnúť, či podá alebo nepodá návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi.