Politika Domáce

Kancelária Národnej rady priebežne pristupuje k zvýšeniu energetickej efektivity budov

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Kancelária Národnej rady (NR) SR priebežne pristupuje k zvýšeniu energetickej efektivity budov, ktoré sú v jej správe. Postupne sa ich snažia zatepľovať. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Kancelárie NR SR.

 

Na základe úlohy vyplývajúcej zo zákona o energetickej efektívnosti kancelária zaradila do plánu obnovy relevantných budov objekty vo svojej správe s cieľom plnenia úspor energie budov.

Odbor komunikácie zároveň pripomína, že zákon prihliada aj na obmedzenia a výnimky. Ide o budovy a pamätníky, ktoré sú chránené z dôvodu ich architektonickej alebo historickej hodnoty. Pri nich by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov zmenilo ich charakter alebo vzhľad, uvádza odbor komunikácie.

“Kancelária NR SR ďalej postupne pripravuje obnovu technologických zariadení budov a možnosti takzvaného zeleného verejného obstarávania,” tvrdí.

V okolí budovy parlamentu realizuje kancelária výsadbu zelene a stromov v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR. Obnovili sa zelené plochy v predpolí budovy NR SR a bolo vytvorené Arborétum rastlín a drevín vypestovaných Lesmi SR, hovorí odbor komunikácie.

Kancelária pristúpila aj k čiastočnej obnove vozového parku. Nové vozidlá tak spĺňajú európsku normu Euro VI. V parlamente sa taktiež separuje a od roku 2016 prebehla aj výmena svetiel, aby došlo z zníženiu spotreby energií.

Všetky tieto opatrenia sú zároveň investičnými akciami, ktoré kancelária realizuje v rámci pridelených prostriedkov z Ministerstva financií SR. “Zároveň musí byť pri ich realizácii jednoznačne splnená podmienka nevyhnutnosti pri ich čerpaní, a to aj s cieľom takýchto pozitívnych ekologických opatrení, keďže Kancelária NR SR je povinná nakladať s verejnými financiami hospodárne, efektívne a účelne,” uviedol tlačový odbor.

Prioritou kancelárie je podľa odboru komunikácie pristupovať zodpovedne k životnému prostrediu a napĺňať domáce právne predpisy na ochranu životného prostredia a aj medzinárodné záväzky Slovenska.