Domáce Ekonomika GPlus Servis Domáca

Karanténa nie je považovaná za ochorenie, preto nie je poistením krytá

Ilustračná foto: TASR / AP

BRATISLAVA – Liečebné náklady vzniknuté v dôsledku vírusového ochorenia COVID-19 v zahraničí sú kryté cestovným poistením. Výnimkou je prípad, ak poistený navštívi štát alebo lokalitu, ktoré boli štátnymi orgánmi oficiálne označené ako štáty alebo lokality s epidémiou, alebo tam bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásená pandémia, do ktorých sa odporúča zvážiť cestu, prípadne sa neodporúča cestovať. Vtedy má poisťovňa právo poistné plnenie zamietnuť.

 

“Ak ale poistený vycestuje do lokality, kde pred vycestovaním nebola vyhlásená epidémia koronavírusu alebo nebolo vydané varovanie oficiálnych štátnych orgánov, aby cestujúci zvážili cestu alebo necestovali do tejto lokality, alebo odporúča lokalitu opustiť a cestujúci sa nakazí koronavírusom, poisťovňa mu tieto liečebné náklady preplatí,” vysvetľuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová. Takisto, ak poistený vycestuje do krajiny, do ktorej sa pre koronavírus neodporúča cestovať a liečebné náklady vzniknú z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý z poistenia nie je vylúčený, napríklad si klient zlomí nohu alebo potrebuje urgentnú operáciu slepého čreva, cestovné poistenie toto riziko kryje.

“Ak ste si dávnejšie kúpili zájazd do krajiny, ktorá je aktuálne zasiahnutá koronavírusom, alebo je tam vyhlásená epidémia alebo pandémia, poistenie storna zájazdu nekryje zrušenie cesty z dôvodu epidémie či pandémie. Poistenie storna zájazdu kryje výlučne živelné udalosti, vojnové udalosti alebo teroristický čin,” uvádza hovorkyňa.

V prípade, ak zájazd alebo cestovnú službu zruší jeho poskytovateľ, napríklad cestovná kancelária alebo letecká spoločnosť, je tento povinný vrátiť klientovi uhradenú sumu za zájazd alebo cestovnú službu.

Predčasný návrat na Slovensko je v rámci doplnkových asistenčných služieb krytý aj v dôsledku epidémie alebo pandémie, ktorá znemožnila alebo výrazne obmedzila jeho zotrvanie v mieste pobytu, pokiaľ boli oficiálne vyhlásené štátnymi orgánmi alebo WHO.

Karanténa nie je považovaná za ochorenie, preto nie je poistením krytá. “Pri karanténe osoba nie je hospitalizovaná v dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu a po ukončení karantény nemá žiadnu lekársku správu, na základe ktorej by poisťovňa mohla uhradiť liečbu. Prípadné náklady, ktoré pri karanténe vzniknú, napríklad za ubytovanie či stravu, nie sú liečebnými nákladmi, a teda nie sú poistením kryté,” uzatvára Muthová.