Regióny Košice Prešov

Karpatská nadácia cez výzvu Škola napriek korone podporila tisíce detí

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

KOŠICE – Program Karpatskej nadácie Škola napriek korone pomohol pokračovať vo vzdelávaní viac ako 4000 deťom v 38 obciach na východnom Slovensku. TASR o tom za nadáciu informoval Ján Melikant s tým, že väčšinou išlo o zabezpečenie pracovných listov a pomôcok.

 

Dokopy do programu prijali 42 žiadostí, do prvého kola výzvy sa prihlásilo 27 žiadateľov. „Takýto vysoký počet žiadostí hneď v prvom týždni sme skutočne nečakali. Na jednej strane to poukázalo na problematický až alarmujúci súčasný stav vzdelávania zraniteľných skupín. Na strane druhej sme videli neskutočné odhodlanie a nasadenie učiteľov, škôl a mimovládnych organizácií urobiť všetko pre to, aby sa táto situácia zlepšila,“ uviedla riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel s tým, že celkovo finančne podporili 14 projektov.

Podľa nadácie bolo zrejmé, že po tom, ako sa v dôsledku koronakrízy vyučovanie presunulo do online prostredia, mnohé skupiny zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia budú mať s takouto formou vzdelávania problém. Najviac projektov bolo zameraných na vzdelávanie znevýhodnených rómskych komunít z vylúčených osád. Ako dodala, situácia v týchto komunitách bola a aj je stále kritická. Viaceré projekty boli zamerané aj na deti s nejakým typom postihnutia.

Mnoho žiadostí sa podľa Dittel týkalo i zakúpenia techniky nutnej pre online vzdelávanie. Prostredníctvom nadačných partnerov získali 31 počítačov a podporili tak ďalších 15 žiadateľov. Žiakom zo znevýhodneného prostredia a ich učiteľom tiež prerozdelili 1000 SIM kariet s dátami určenými na online vzdelávanie.

Nadácia otvorila uvedený grantový program v polovici apríla. Cieľom bolo podporiť nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z východného Slovenska, ktoré by pomohli riešiť akútne potreby prerušeného vzdelávacieho procesu. Žiadatelia z Košického a Prešovského kraja mohli získať podporu na vzdelávacie aktivity do výšky 500 eur. Na financovanie programu zriadila Karpatská nadácia krízový fond, do ktorého prispela sumou 5000 eur a ďalších 1056 eur prispeli individuálni darcovia cez online zbierku.