Domáce Top

Kmotríkov advokát Bugala tvrdí, že nie je nominantom žiadnej strany

Miroslav Hlivák, Juraj Bugala, FOTO: akbd.sk a ÚVO

BRATISLAVA – Kandidát na post podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – advokát Juraj Bugala vyhlásil, že nie je nominantom žiadnej politickej strany alebo hnutia a o svojej kandidatúre rokoval iba s predsedom ÚVO Miroslavom Hlivákom. Po dlhoročnej praxi v advokácii Bugala podľa svojich slov dospel k životnému rozhodnutiu, že profesijne sa chce uberať iným smerom, pokiaľ túto možnosť dostane. Návrh Hliváka na vymenovanie Bugalu za podpredsedu úradu je v programe stredajšieho rokovania vlády.

“Profesionalizáciu verejného obstarávania považujem za nosný pilier, ktorý je pre vedenie úradu dôležitý, preto by som mu chcel vo funkcii venovať,” informoval Bugala agentúru SITA. Táto téma je mu blízka a je presvedčený, že svoje skúsenosti by vedel v tejto agende zúročiť. “O tom bol aj obsah nášho stretnutia s pánom predsedom,” uviedol Bugala. Pred rokom kandidoval za člena Rady ÚVO, čo je jeho odvolací orgán, no z osobných dôvodov kandidatúru stiahol. “Pozoroval som však prácu nového vedenia úradu a filozofia, s akou pán predseda riadi úrad, mi je sympatická,” poznamenal kandidát na podpredsedu úradu.

Bugala má v advokácii vyše pätnásťročnú prax, je spoločníkom Advokátskej kancelárie Bugala – Ďurček, s. r. .o., pričom jeho bývalý partner Peter Ďurček je štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR ako nominant SNS. Bugala tvrdí, že spolu s Ďurčekom sú reálni vlastníci spoločnosti Hedin, a. s., ktorá má 49-percentný podiel v spoločnosti Infra Services, a. s.

“Tieto akcie vlastníme ako súkromné osoby, teda držíme ich pre seba, a nie ako majetok spravovaný pri výkone advokácie. O tomto svedčí aj skutočnosť, že môj bývalý spoločník, pán Ďurček, je naďalej držiteľom akcií v predmetnej spoločnosti aj po jeho nástupe do verejnej funkcie a pozastavení výkonu advokácie,” priblížil Bugala. Majoritný 51-percentný podiel v Infra Services vlastní Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Nomináciu Bugalu za podpredsedu ÚVO kritizovali ako nesprávnu, resp. vyslovene nevhodnú mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko, a to najmä z dôvodu prepojenia na podnikateľa Ivana Kmotríka. Advokátska kancelária má v referenciách uvedené aj spoločnosti zo skupiny tohto podnikateľa.

“Jednou zo základných zásad výkonu advokácie je, že nie je možné stotožňovať advokáta s jeho klientom, resp. krokmi klienta. Naša advokátska kancelária je jednou z viacerých, ktoré zastupovali, alebo zastupujú niektoré zo spoločnosti pána Kmotríka,” vysvetlil Bugala.

Advokát má zastúpenie vo viacerých spoločnostiach a pri oznámení svojej kandidatúry na funkciu v ÚVO sa zaviazal urobiť opatrenia predchádzajúce akémukoľvek konfliktu záujmov. “V prípade vymenovania sa vzdám všetkých majetkových účastí a funkcií v obchodných spoločnostiach, v ktorých pôsobím. Rovnako v súlade so zákonom budem postupovať aj pri zverejňovaní majetku, ktorý som počas pôsobenia v súkromnej sfére nadobudol,” uviedol Bugala.

Počas výkonu funkcie v ÚVO zároveň preruší výkon funkcie advokáta. “Budem v celom rozsahu uplatňovať princíp zákazu konfliktu záujmov a pri hlasovaní na Rade ÚVO sa nebudem zúčastňovať hlasovania v konaniach, v ktorých bude vystupovať niektorý z mojich bývalých klientov,” ubezpečil Bugala. Podpredseda úradu je zároveň členom jeho rady. “Moje rozhodnutia na Rade ÚVO budem verejne deklarovať pre zabezpečenie kontroly verejnosti o mojej nezaujatosti pri hlasovaní,” dodal Bugala.

V súvislosti s medializáciou informácií o údajnom nezákonnom overovaní vlastníctva v mnohých Kmotríkových firmách pre register partnerov verejného sektora Bugala vyhlásil, že ich advokátska kancelária postupovala striktne podľa zákona. Ak sa preukáže, že by nepostupoval nestranne, je pripravený vzdať sa akejkoľvek verejnej funkcie, pokiaľ bude do nej vymenovaný.