Regióny Bratislava Nitra Top

Komáre poriadne strpčujú Slovákom život. Epidemiológovia však nemajú dobrú správu

Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA (Petra Hollá/TASR) – Otravujú život obyvateľom celého Slovenska, nielen Bratislavy. Reč je o nenásytných komároch. Viaceré mestské časti, ale aj obce v okolí rieky Morava sa sťažujú na premnoženie tohto hmyzu, ba čo viac – žiadajú o vyhlásenie mimoriadnej situácie. Z úst viacerých je počuť slová o tom, že situácia je podobná tej z roku 2010, kedy bola v hlavnom meste kalamita komárov. Aké majú teda obyvatelia možnosti a ako sa samosprávy o ich zdravie starajú?

 

Obyvatelia hlavného mesta si na život s komármi zvykli, ak je situácia ako-tak normálna a komáre nie sú premnožené. Poznajú miesta, kde sa nachádzajú a preto sa im v istých časoch úplne vyhýbajú. Tento rok je ale situácia neúprosná. Viaceré mestské časti tlmočia sťažnosti obyvateľov a zisťujú od magistrátu, ako problém riešiť. “Od začiatku sezóny s odborníkmi uskutočňujeme riadny denný monitoring liahnísk komárov. Terénny prieskum robíme od marca približne do konca septembra. Vykonali sme niekoľko zásahov látkou BTI a jej efekt zaznamenávame v rámci kontroly úspešnosti týchto zásahov. V Bratislave žije niekoľko desiatok druhov komárov. Problémové sú len druhy liahnuce sa v inundáciách po povodniach,” vysvetľuje hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.

“Je to druh, na ktorý sa zameriavame a vďaka našim zásahom je situácia pri Dunaji či Morave zásadne lepšia ako v predošlých sezónach. Len za posledný mesiac sme vykonali 14 zásahov v lokalitách, kde sme zaznamenali nadlimitné hodnoty výskytu lariev komárov – Devín, Rača – Malé Krasňany, Rusovce (vybrané lokality), mláky pod Prístavným mostom, Ovsište – v oblasti konečnej zastávky MHD, alúvium Moravy, Petržalka – pri V. Zemníku, Záhorská Bystrica (vybrané lokality) či Lamač,” dodala.

Viaceré mestské časti tlmočia sťažnosti obyvateľov a zisťujú od magistrátu, ako problém riešiť. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Komáre nevyhubí, ale eliminuje

Posledné týždne na Slovensku intenzívne pršalo a to spôsobilo, že sa vyskytli nové druhy komárov. “Tie sa liahnu v dendrotelmách priamo na stromoch a tiež na malých vodných plochách, ktoré sa nachádzajú v záhradkárskych oblastiach. Aj preto zvýšený výskyt komárov zaznamenali najmä ľudia v blízkosti lesných porastov, nie pi rieke. Tieto druhy komárov nevieme našimi zásahmi podchytiť,” uviedla Rajčanová s tým, že ich cieľom pri monitoringoch a zásahoch nie je zničenie komárov a lariev, ale ich eliminácia na znesiteľnejšiu úroveň. Ako vysvetľuje, postrek na báze BTI síce larvy komárov zničí, ale pre iné organizmy nie je škodlivý.

“Na rozdiel od chemických postrekov tak neohrozuje naše zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie. Kým chemické postreky sa aplikujú už na vyliahnuté komáre, BTI pôsobí preventívne na larvy ešte skôr, ako sa z nich komáre vyliahnu. Chemické postreky naviac nie je možné bežne aplikovať v chránených oblastiach, kde sa často liahniská nachádzajú. Vďaka jeho selektívnosti môžeme BTI používať práve na týchto kľúčových miestach a efektívnejšie tak predchádzať premnoženiu komárov. Prostriedky na báze BTI sú úspešne využívané napríklad aj v prihraničných oblastiach dolného Rakúska. Nie je však možné úplne eliminovať populáciu komárov,” uzavrela.

Postrek na báze BTI síce larvy komárov zničí, ale pre iné organizmy nie je škodlivý. Zdroj: TASR / Pavol Zachar

BSK odporúča aj udržiavanie zelene

O svojich obyvateľov sa nestará len bratislavský magistrát, ale aj bratislavská župa. A to aj napriek tomu, že to nie je v ich kompetencii. A to najmä monitoringom liahnísk, obstarávaním zhotoviteľa na vytvorenie mobilnej aplikácie na monitoring liahnísk alebo preplácaním prípadnej aplikácie biologickej látky. Celkovo monitorujú 450 liahnísk komárov. “Na nich BSK už od apríla zabezpečuje pravidelný a systematický monitoring liahnísk komárov a to v záplavovom území rieky Morava, mimo bratislavských mestských častí, zazmluvnenou odborníčkou, ktorá v pravidelných intervaloch, ale aj podľa potreby chodí do terénu kontrolovať liahniská komárov, či sa v nich nevyvíjajú larvy v závislosti na vhodných podmienkach pre vývoj lariev komárov,” vysvetlila hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Ako dodala, doteraz bolo vykonaných 8 takýchto monitoringov, z ktorých zistili zvýšený výskyt komárov, kde sa vykonali postreky. A to od Veľkých Levár až po Vysokú pri Morave, kde sa vyskytujú najviac – kvôli rieke Morava, ktorá sa vyliala. “BTI bola aplikovaná aj 30.6. a 1.7., najmä popri hrádzi, kde bol výskyt lariev najvyšší, nevynechal sa ani medzihrádzový priestor inundačného územia,” uviedla. “Najbližšie sa bude aplikovať biologický prípravok v katastroch obcí Zohor, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Suchohrad, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre. Účinok použitia BTI je okamžite viditeľný na larách komárov. Dospelý jedinec komára žije priemerne týždeň. Predpokladá sa, že situácia s dospelými komármi sa zastabilizuje na únosnú mieru na začiatku budúceho týždňa,” dodala vzápätí. Na záver odporučila zvýšiť starostlivosť o zeleň v obci a v jej tesnej blízkosti, lebo aj neudržiavaná zeleň poskytuje komárom dokonalé útočisko počas dňa.

Požadujú mimoriadnu situáciu

Obce v regióne Záhorského Pomoravia žiadajú Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave o zhodnotenie situácie v súvislosti s nadmerným výskytom komárov. V prípade potvrdenia kalamitnej situácie hygienikmi zvažujú samosprávy mimoriadne postreky. Okrem mesta Stupava, ktoré o žiadosti smerovanej na RÚVZ informovalo na sociálnej sieti, medializoval svoj list hygienikom aj starosta obce Vysoká pri Morave Dušan Dvoran. Tvrdí, že situácia v obci a jej okolí je neúnosná, a to aj v porovnaní s rokom 2019, keď hygienici potvrdili kalamitné premnoženie komárov. “Ak sme v roku 2019 hovorili o premnožení, tak teraz je to x-násobok,” píše Dvoran, ktorý uvádza, že v obci nie je prakticky možné sa pohybovať v exteriéri a navyše, vpichy komárov sú agresívnejšie ako po minulé roky. „Aj u miestnych občanov, ktorí sú na to zvyknutí, prichádza k alergickej reakcii, čo doteraz nebolo,” napísal Dvoran.

Biologický postrek BTI, ktorý realizoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK), nemal podľa neho prakticky žiadny účinok. Odporcov plošného chemického postreku upozorňuje na to, že obyvatelia si kupujú “na litre” chemický prípravok, ktorým si striekajú záhrady a dvory. “Množstvo použitej chémie je tak násobne väčšie ako by to bolo pri plošnom postriekaní aspoň intravilánu obce,” upozornil. Problémy s premnoženými komármi potvrdil pre TASR aj starosta Záhorskej Vsi Boris Šimkovič. Podľa jeho slov sa v utorok predpoludním na túto tému koná stretnutie starostov 11 obcí v regióne. Problém s premnoženými komármi rezonoval aj v lete 2019. Hygienici vtedy na základe vlastného prieskumu označili stav v katastroch obcí v povodí Moravy na Záhorí i mestských častiach Bratislavy ako kalamitný. Obce sa vtedy obrátili aj na vládu, ktorá reflektovala na ich žiadosť o pomoc.

RÚVZ nepomôže

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava v súčasnosti na území Bratislavského kraja eviduje zvýšený, na niektorých miestach i kalamitný stav v prípade výskytu komárov. Nechystá však cielený monitoring a upozorňuje, že nemôže ani vyhlasovať kalamitný stav alebo mimoriadnu situáciu. “Monitoring výskytu komárov v teréne regionálne úrady verejného zdravotníctva zo zákona nevykonávajú a vyhlasovanie kalamitného stavu nemá v platnej legislatíve v oblasti verejného zdravotníctva žiadnu právnu oporu, pričom v legislatíve nie je ani zadefinovaný kalamitný stav hmyzu,” upozornila hovorkyňa RÚVZ v Bratislave Katarína Nosálová.

Hygienici preto odporúčajú samosprávam postihnutým zvýšeným výskytom komárov, aby v závislosti od lokálnej situácie prostredníctvom oprávnených odborných firiem zabezpečili vykonanie potrebných dezinsekčných zásahov. “Posúdenie potreby postrekov je vo výlučnej kompetencii miestnej samosprávy,” dodala Nosálová. Upozornila zároveň, že RÚVZ Bratislava nebude vstupovať do akýchkoľvek diskusií v oblasti použitia či nepoužitia chemických alebo biologických dezinsekčných prípravkov proti komárom. Ako dodali, občanom odporúčajú:

 • vhodné repelenty dostupné v maloobchodnej sieti,
 • domáce odpudzovače proti komárom,
 • sieťky na oknách a kočíkoch, moskytiéry,
 • vhodné krytie odevom,
 • obmedzenie vychádzok do lokalít v prírode, kde sa
  komáre najviac vyskytujú,
 • kosenie porastov v záhradách,
 • likvidácia mlák a vyprázdnenie nádob/predmetov vo
  vonkajšom prostredí, v ktorých sa nachádza stojatá
  voda (konvy, vedrá, fľaše, kade, pneumatiky, sudy)
Zdroj: TASR / AP

Problém má aj Nitra a Komárno

Mesto Komárno v utorok začalo s chemickými postrekmi proti komárom. Vykonávať sa budú v ranných a večerných hodinách až do soboty 11. júla. Mesto už na prelome júna a júla začalo bojovať proti komárom pomocou biologickej regulácie. Od utorka začína v rámci dezinsekčného zásahu znižovať počty komárov aj pomocou chemikálií. Postrek sa bude realizovať v jednotlivých mestských častiach, v parkoch i v okolí mŕtveho ramena Váhu. „Chemický postrek sa vykonáva motorovým vozidlom vybaveným  zmlhovačom určeným na aplikáciu insekticídu do prostredia. Postrekujú sa dospelé komáre látkou ROTRYN 50, ktorej účinnou zložkou je cypermetrín. Látka nie je nebezpečná pre ľudský organizmus,“ upozornila radnica.

Problémy v niektorých častiach eviduje aj Nitra. “Komárov je v Nitre podobné množstvo ako v uplynulých rokoch. Ľudia sa na ne sťažujú hlavne v okolí vody, napríklad na Kalvárii pri rieke Nitra. V meste vykonávame postreky proti obťažujúcemu hmyzu, čiže nie iba proti komárom, ale aj proti kliešťom a podobne. Postreky pre nás robí špecializovaná firma. Vykonávajú sa hlavne na exponovaných miestach – v mestskom parku, na kúpalisku, vo výbehoch pre psov a podobne. Ošetrenie sa robí v skorých ranných hodinách, kedy ešte v parku, ani na kúpalisku nikto nie je. Rozprašuje sa špeciálny prípravok, ktorý vytvorí akoby hmlu. Tento prípravok nie je nebezpečný pre ľudí,” vysvetľuje hovorca samosprávy Tomáš Holúbek. Ako dodal, na boj s komármi majú vyčlenených zhruba 2000 eur. “Nestojí to málo, postrek v parku nás vyjde na 1 900 eur a do 2 000 eur stoja psie výbehy. Tých máme šesť po celom meste – v Starom meste, na Chrenovej, na Dieloch a na Klokočine. Ľuďom odporúčame používať ochranné prostriedky, repelenty, a to najmä v prípade, ak idú do oblasti, kde sú vodné plochy,” uzavrel.

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Viskupič k tejto téme sedel s Budajom

Problémy s komármi nezaznamenali v Prešovskom ani Trenčianskom kraji, ani v mestách Banská Bystrica, Trnava, Žilina, Trenčín. Z toho dôvodu nevyčlenili rozpočet na boj s komármi. Trnavský kraj informoval, že sa o situáciu zaujíma, avšak vzhľadom na absenciu podnetov zo strany občanov predpokladajú, že problém s komármi sa v ich kraji nie je. “Dúfam, že túto tému otvoríme a raz a navždy vyriešime dohadovanie sa medzi úradmi verejného zdravotníctva, ministerstvami, obcami, mestami a župami. Ak majú byť do tohto riešenia zapojené župy, budeme od štátu požadovať kompetencie, usmernenia, ako aj finančné prostriedky. Systematické riešenie problémov so zvýšeným výskytom komárov bolo jednou z tém, o ktorej som minulý týždeň hovoril s ministrom životného prostredia Jánom Budajom počas jeho návštevy Trnavského kraja. Považuje to za dôležité, pretože vzhľadom na klimatické zmeny a zásahy človeka do prírody je pravdepodobné, že tento problém bude čoraz vypuklejší,” informoval Glob.sk predseda TTSK Jozef Viskupič.

“Trnavský samosprávny kraj má zriadený Centrálny krízový fond (CKF). Prostriedky fondu sú určené na odstraňovanie prírodných  a živelných katastrof, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie a majetok ľudí. Každá členská samospráva CKF môže požiadať o finančné zdroje na tieto účely. V roku 2019 trnavská župa rozšírila pôsobnosť CKF tak, že o zdroje je možné požiadať aj na financovanie preventívnych opatrení mimoriadnych udalostí,” uzavrel Viskupič.

Nitriansky kraj informoval, že od vedúceho odboru krízového riadenia Okresného úradu (OÚ) Nitra, doposiaľ nemajú hlásené premnoženie komárov zo žiadnej obce či mesta kraja.

Glob.sk vo veci oslovil aj ostatné kraje a mestá. Do uzávierky neodpovedali.