Komentár Ivana Zuzulu: Odbornosť a výsledky alebo veľké srdce?

Festival Pohoda je v plnom prúde a možno ste sa aj vy dočítali, že patrí medzi najekologickejšie festivaly v Európe. Tak som sa rozhodol napísať pár riadkov o tom, ako sa progresívna verejnosť teší z environmentálnej orientácie festivalu, no pred skúseným odborníkom, ktorý stál pri zrode tejto myšlienky, uprednostnili v „transparentnom“ výberovom konaní na miesto riaditeľa bratislavského mestského podniku kandidáta, ktorý má „veľké srdce“.

 

 Pohoda dnes v mnohom predbieha iné zahraničné podujatia. Svedčia o tom viaceré medzinárodné ocenenia, ako napríklad A Greener festival award „commended“ za rok 2018, či víťazstvo na European Festival Awards v kategórii Ekologické riešenia za rok 2017.

Pri „nakladaní“ s odpadmi majú návštevníci na Pohode k dispozícii 17 špecializovaných zberných miest (zber druhotných surovín vratné pohárov a kompostovateľného riadu – s kompostovaním priamo na mieste, osobitné triedenie niektorých druhov odpadov – zubné kefky, oblečenie, vrchnáky od fliaš a pod.) Vratné poháre sa na festivale začali používať v roku 2014. Ich skoršiemu zavedeniu bránili hygienické predpisy. Výsledkom je záťaž životného prostredia znížená o viac ako milión plastových pohárov. Jedlo sa v celom areáli servíruje na kompostovateľnom riade.

Bez diskusie ide o aktivity pozitívne a hodné nasledovania. Chcem však upozorniť na čosi iné. Viete, kto bol spoluzakladateľom myšlienky environmentálneho charakteru festivalu Pohoda (predovšetkým pre oblasť odpadov)? Idea skrsla v hlavách predstaviteľov mimovládnej organizácie Priatelia Zeme a mnohým neznámeho RNDr. Petra Krasneca, PhD., MBA, ktorý sa „odpadovej“ problematike a nielen na festivale Pohoda profesionálne dlhé roky venuje. Kto chce, výsledky jeho práce si nájde a posúdi ich. Ale ani o to nejde.

Tento odborník sa prihlásil do konkurzu na miesto riaditeľa bratislavského mestského podniku, kde boli podmienkami kvalifikácia, vzdelanie a prax. Všetky spĺňal. Mne sa zdá, že, ak by komisia tieto parametre hodnotila s patričnou starostlivosťou, tak by jej výber musel byť jednoznačný. Ak však „team Vallo“ uprednostňuje čosi iné – napr. veľkosť srdca či integritu, potom mali byť podmienky konkurzu napísané úplne inak, aby bolo jasné, že odborníkov netreba a stačí mať veľké srdce a žiadne skúsenosti….

*Autor je predsedom Slovenskej konzervatívnej strany.

Viac o téme: bratislavský mestský podnik, enviromentálna orientácia, European Festival Awards, festival, Ivan Zuzula, komentár, odbornosť, Pohoda, transparentnosť, veľké srdce, verejnosť, výberové konanie, výsledky

Súvisiace články