Domáce Komentáre a názory

Komentár Ivana Zuzulu: Politika včera, dnes a zajtra

BRATISLAVA – Keďže politici sa spravidla riadia tým, čo zaujíma média, aj ich aktivity bývajú veľmi často ovplyvňované „záujmami verejnosti“. Kým žurnalistickému svetu vládli tlačené médiá, rozhodujúce boli informácie typu „včera“. Aj najväčšie senzácie v novinách boli zo včerajška, málokedy z dnešného predpoludnia. A platilo to všeobecne známe, že nič nie je také staré ako včerajšie noviny.

Postupná náhrada printových médií médiami elektronickými priniesla zmenu a nielen žurnalisti musia byť „just in time“. Výsledkom je, že väčšinu z nás zaujíma iba dnešok a aktuálne senzácie a mnohí politici nevidia a ani nechcú vidieť za rámec aktuálneho volebného obdobia.

Existuje však celý rad situácií s časovým horizontom „zajtra“ alebo až „pozajtra“. Ide zväčša o reálne problémy, ktoré sa nás však „bezprostredne“ netýkajú, zaujímať sa o ne budú možno naše deti a určite naši vnuci, čo však asi neuvidíme. Patria medzi ne takmer všetky environmentálne výzvy: znečisťovanie prostredia, produkcia odpadov, narušovanie biodiverzity etc., etc.

Zaklínadlom ostatných rokov sa stala „zmena klímy“. O tom, že sa s klimatickým systémom na Zemi „čosi“ deje, nepochybujú odborníci, ani značná časť laickej verejnosti. O čom však pochybnosti existujú, je miera, s akou sa na tomto „čosi“ podieľajú aktivity ľudstva. Reakcie spoločnosti môžu byť rôzne. Je možné existenciu zmien klímy nepripúšťať a nerealizovať žiadne protiopatrenia – výsledkom bude (v tom lepšom prípade) profit z usporených prostriedkov, ktoré sa nevynaložili na riešenie neexistujúceho problému, no na druhej strane stojí hrozba celosvetovej katastrofy netušených rozmerov. Opačný variant (pripustiť existenciu zmeny klímy a aj nevyhnutnosti protiopatrení) predstavuje na jednej strane investície do skúmania a riešenia niečoho, čo nenastane, no nepôjde o zbytočne vyhodené peniaze – vedecký a technický prínos takéhoto postupu sa určite prejaví aj v iných oblastiach života spoločnosti. Na druhej strane v prípade reálnych klimatických problémov sa iba pripravená spoločnosť vyhne ich zhubným dôsledkom.

Z toho, čo naznačujeme, vyplýva, že zodpovední politici, berú upozornenia vedcov vážne a takisto vážne sa zaoberajú tým, ako život spoločnosti, ktorú riadia, prispôsobia zmeneným podmienkam a okolnostiam. A tu sa natíska otázka – vie pani ministerka pôdohospodárstva, aké plodiny sa budú (dať) pestovať v Podunajskej nížine o štyridsať, päťdesiat rokov, vie pán minister životného prostredia, ako budú v tom istom čase vyzerať naše lesy, vie nám niekto povedať, ako to bude so zásobami pitnej vody a so závlahami. Budeme v bytoch vynakladať viac prostriedkov (a aj spotrebovanej energie) na kúrenie alebo na klimatizáciu? Vie pani ministerka zdravotníctva odpovedať na otázku, či a aké tropické choroby budú ohrozovať Slovensko?

Chápem, že politikov (koaličných aj opozičných) najviac trápia problémy „dneška“. Myslím si však, že tí ktorí si vidia o kúsok ďalej od nosa by od nich mali požadovať, aby sa začali vážne zaoberať aj problémami „zajtrajška“. Ľahko sa nám totiž môže stať, že o pár desiatok rokov budeme vo vlastnej krajine vítať akýchkoľvek „spasiteľov“, len preto, že na „spásu“ sa nevieme pripraviť včas.

Autor: RNDr. Ivan Zuzula, CSc., Foto: FB / #SIEŤ

predseda strany #SIEŤ