Komentáre a názory Top

Komentár Jána Bazovského: Pokuty vodičov jazdiť nenaučia

Zdroj: archív Jána Bazovského

Od 1. decembra nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia, ktorými bol novelizovaný zákon č. 8/2009 o cestnej premávke. Okrem kozmetických úprav – premenovanie rýchlostnej cesty znova na cestu pre motorové vozidlá, všeobecnej úpravy spôsobu jazdy v križovatke tvaru kruhového objazdu atď. – aby sa ušetrilo na osádzaní dopravných značiek aj sprísnenie sankcií za porušenie jednotlivých pravidiel.

 

Takto sa dá chápať aj prístup zákonodarcu k mladým vodičom, prípadne aj starším ale čerstvým držiteľom vodičského oprávnenia. Ide o mimoriadnu pozornosť, lebo v zákone na ich účet nepribudli dve – tri vety, ale hneď jeden nový paragraf. Tu je jeho najpodstatnejšia časť:

§ 91a

(1) Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia podľa § 92 ods. 8 písm. c ako vodič motorového vozidla dvakrát

a) poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo

b) prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú týmto zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia….

Ide o opatrenie nielen preventívneho, ale zároveň aj sankčného charakteru, lebo rehabilitačný program a doškoľovací kurz si previnilci budú hradiť z vlastného vrecka. No a paragraf 92 „Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia“, podľa ktorého v odseku 3, písmeno c) sa vodičské oprávnenie odoberie aj tomu kto: v lehote podľa § 91a ods. 1 a po spáchaní dvoch skutkov podľa § 91a ods. 1 sa dopustí ďalšieho porušenia pravidla cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia je už jednoznačne dosť tvrdou represiou voči mladým alebo čerstvým vodičom. Mám veľké pochybnosti o tom, či bude aj účinná, lebo toto je len jedna strana mince. Poďme sa pozrieť na tú druhú.

Zo štatistických údajov služby dopravnej polície od začiatku roka vodiči vo veku od 18 do 30 rokov zavinili 42 dopravných nehôd s tragickými následkami. Podotýkam, že to sú informácie o vodičoch podľa ich fyzického veku, lebo počet smrteľných nehôd zavinených čerstvými vodičmi nie je na stránkach polície dostupný. No a podľa veku 27 nehôd spôsobili vodiči od 18 do 25 rokov a 17 nehôd vodiči od 26 do 30 rokov. V piatich prípadoch zistili u vodičov alkohol a podľa príčin dopravných nehôd všetky spôsobili tak, že sa dostatočne nevenovali jazde, jazdili po šmykľavých cestách neprimeranou rýchlosťou alebo z nezistených príčin prešli do protismeru, alebo zišli z cesty do priekopy. Možno povedať, že z formálneho hľadiska takmer pri všetkých nehodách boli porušené pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom, lebo došlo pri nich k usmrteniu osôb, no z vecného hľadiska boli všetky následkom neschopnosti vodičov sledovať situáciu v premávke a nesprávneho spôsobu jazdy. Ani v jednom prípade nebolo za príčinu dopravnej nehody určené prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. Túto okolnosť zvýrazňuje aj fakt, že zo 42 smrteľných nehôd boli v 17-tich obeťami chodci na priechodoch alebo na cestách.

Je pochopiteľné, že dopravná polícia na znižovanie počtu tragických dopravných nehôd a nehôd vôbec pravidelne prijíma aj legislatívne opatrenia. Hoci sú novely zákona a vyhlášky naformulované presne, podstatu problémov samy od seba neodstránia. Treba pomyselnú mincu obrátiť aj na druhú stranu. Na prípravu, vzdelávanie a výcvik budúcich vodičov. V súčasnom sociálnom, pracovnom a spoločenskom prostredí je vodičské oprávnenie už nevyhnutnosťou bežného života. Preto jazdia po cestách aj takí, ktorí na to schopnosti a zručnosti vôbec nemajú. Môžu na nich policajti striehnuť a pokutovať na každom kilometri, môžu ich posielať na rehabilitačné programy a doškoľovacie kurzy, môžu ich skúšať z pravidiel cestnej premávky, ktoré všetci dobre poznajú, ale nepoznajú účinky fyzikálnych zákonov a elementárnu logiku pohybu telies a schopnosti niektoré javy predvídať. Aby som nikoho neurazil, pomôžem si slovníkom slovenského jazyka. Ten kto vie je múdry a ten, kto nevie, je hlúpi. Žiaľ, hlupákov na cestách neustále pribúda.

Jediným účinným riešením je buď tých neschopných a nevedomých na cesty vôbec nepúšťať alebo ich školiť tak dlho a intenzívne, že sa z nich stanú aspoň priemerne zruční vodiči, ktorí svojou jazdou nebudú ohrozovať a zabíjať ostatných účastníkov cestnej premávky. No a na nezodpovednú, arogantnú a agresívnu časť motoristickej verejnosti bude platiť aj tá prvá strana mince.

*Autor je dopravný analytik