Komentáre a názory Top

Komentár Juraja Miškova: Batérie – riešenie pre energetiku alebo iba ďalší výhodný (eko)biznis?

Juraj Miškov
Zdroj: archív

Elektrická energia vyrobená zo slnka, vody alebo vetra je z pohľadu životného prostredia a budúcnosti planéty nepochybne šetrnejšia ako jej výroba postavená na spaľovaní fosílnych zdrojov. Zatiaľ nevyriešeným problémom zelenej energie zostáva jej fluktuácia. Jednoducho povedané, nedokážeme poručiť slnku ani vetru. Fotovoltaické a veterné elektrárne vyrábajú elektrinu iba keď svieti slnko alebo fúka, a nie vtedy keď je potreba. Efektívne ukladanie elektrickej energie vyrobenej zo slnka a vetra je úloha nad ktorou si lámu hlavy vedci a inovatívne firmy na celom svete.

 

Jedným z možných riešení sú obrovské batériové úložiská, ktoré momentálne zažívajú nebývalý rozmach. V USA očakávajú, podľa analýzy Platts, desaťnásobný rast investícií do “bateriek” – z 300 miliónov USD v roku 2019 na 3 miliardy USD v roku 2023. Predpokladajú že, že v roku 2023 bude k sieti v USA pripojených cez 10 GW výkonu vo veľkých batériových úložiskách. Dôvodom je nielen tlak spoločnosti a politikov, ale aj postupne klesajúce náklady na technológie a výrobu líthium-ionových batérií.

Veľké batériové úložiská tak môžu byť riešením pre vytvorenie hybridného modelu elektrárne, čiže elektrárne spojenej s akumulátorom energie, ale nepochybne predstavujú aj spôsob pre manažovanie výkyvu elektrickej energie v špičkách a to s okamžitou responzivitou do jednej sekundy. 

Ďalšou z možností využitia týchto obrovských akumulátorov sú tzv. virtuálne elektrárne, ktoré sa skladajú z decentralizovaných výrobcov, batériových úložísk a jednotiek riadenia spotreby. Jednou z prvých lastovičiek je energetický agregátor Limejump, ktorý spustil svoju prevádzku minulý rok vo Veľkej Británii.

Ako každá minca má dve strany, tak aj batérie majú svoju tienistú stránku. Tú predstavuje často opomínaná (ne)ekologickosť spočívajúca v uhlíkovej stope spôsobenej výrobou či likvidáciou bateriek. Ďalším problémami sú aj silnejúce obavy z bezpečnosti – v Južnej Kórei nedávno zaznamenali 23 (!) požiarov batériových úložísk alebo prudký nárast ceny vzácnych kovov, ktoré sa používajú pri výrobe batérií. 

V tejto súvislosti je však zaujímavá aj informácia novovzniknutého slovenského konzorcia InoBat, ktoré ohlásilo na naše pomery veľkú 100 miliónovú investíciu do výroby bateriek na Slovensku. Odberateľom by mal byť predovšetkým automobilový priemysel, ktorý tak reaguje na stúpajúci záujem spoločnosti o elektromobilitu. Zatiaľ nie je k dispozícii viac informácií, a tak je otázne, či ide o investíciu iba zo súkromných zdrojov alebo pôjde o nový model súkromno-štátneho biznisu postaveného na peknom zelenom príbehu.      

*Autor je bývalým ministrom hospodárstva a prezidentom SlovakiaTech.