Komentáre a názory Top

Komentár Juraja Miškova: Slovensko pri inováciách tvrdo zaspalo

Zdroj: archív

Nedávno som bol na partnerskej návšteve inštitútu Bayern-Innovativ, nemeckého inovačného think-tanku, ktorý zamestnáva iba v centrále Norimbergu cez 150 ľudí. Predstavili nám inšpiratívnu prípadovú štúdiu výrobcu šálov, ktorý si patentoval technológiu na nový betón. Áno, BETÓN! Ľahší, pevnejší, odolnejší. S pomocou inovačných špecialistov Bayern-Innovativ vynašli nové využitie textilných vlákien, ktoré dovtedy používali výlučne pri výrobe šálov.

 

Na túto príhodu som si spomenul, keď sa mi dostal do rúk “2020 Bloomberg Innovation Index” – aktuálny rebríček najinovatívnejších ekonomík sveta. Nemecko po prvýkrát predstihlo Južnú Kóreu, ktorá kraľovala rebríčku celých šesť rokov. Slovensko dopadlo zo strednej Európy najhoršie, skončilo na 42. mieste, medziročne pokleslo o 2 miesta. Pred nami sa umiestnili Rakúšania (č. 11), Slovinci poskočili v rebríčku o 10 miest (č. 21), Česi (č. 24), ale aj Maďari (č. 28).

Rebríček hodnotí sedem merateľných ukazovateľov: výdavky krajiny na výskum a vývoj (R&D), výrobenú pridanú hodnotu, produktivitu, počet high-tech firiem, úroveň vzdelania ľudí, počet vedcov a počet patentov. Slovensko vyniká iba v jednom jedinom parametri, a tým je vyrobená pridaná hodnota na obyvateľa. Najhoršie sme dopadli, čo už asi nikoho na Slovensku neprekvapí, pri skúmaní úrovne vzdelania obyvateľstva, počte vyspelých technologických firiem pôsobiacich na Slovensku a celkovom počte technologických patentov.

Barack Obama, bývalý prezident Spojených štátov amerických povedal v jednom zo svojich inšpiratívnych príhovorov: “S určitosťou vieme, že národy a štáty, ktoré dnes vsadia všetko na inovácie, budú vlastníkmi ekonomiky zajtrajška.”

Jasne a stručne, Slovensko pri tvorbe inovačného ekosystému zaspalo tvrdým spánkom. Ak ho nová vláda rýchlo neprebudí, z niekdajšieho perspektívneho “európskeho tigra” sa môže stať stará lenivá mačka.

*Autor je bývalým ministrom hospodárstva a prezidentom SlovakiaTech.