Komentáre a názory

Komentár Juraja Miškova: V Európe sa schyľuje k vojne medzi USA a Ruskom. Našťastie, iba cenovej

Zdroj: archív

Zemný plyn má po minulom týždni najväčšiu šancu nahradiť dožívajúce uhlie, ktoré ešte stále zastáva významnú pozíciu v energetickom mixe Európskej únie. Šance zemného plynu výrazne vzrástli po odsúhlasení spoločných európskych pravidiel pre nové plynovody, akým je napríklad Nord Stream 2, ktorý bude uvedený do prevádzky koncom tohto roka a cez jeho 1.200 kilometrové potrubia na dne Baltického mora bude prúdiť z Ruska do Nemecka 55 miliárd metrov kubických zemného plynu ročne.

 

“Jackpot” pre zemný plyn znamenalo aj oznámenie nemeckého ministra hospodárstva Petra Almeiera o plánoch vlády na výstavbu dvoch LNG terminálov na severe Nemecka pre dovoz skvapalneného  zemného plynu. Predovšetkým z USA. Vďaka plynovodu Nord Stream 2 a novým LNG terminálom bude mať Nemecko po zatvorení jadrových elektrární do roku 2022 dostatočnú kapacitu na zbavovanie sa aj neekologickej výroby elektrickej energie z uhlia a jeho nahradenie čistejším palivom – zemným plynom.

Výsledkom týchto politických dohôd a krokov je v konečnom dôsledku otvorenie brán ako ruskému, tak aj americkému zemnému plynu a vytvorenie priestoru pre priamu konkurenciu dvoch najväčších konkurentov a producentov zemného plynu na svete. Rusko, a rovnako aj USA budú mať pri stále atraktívnych európskych cenách zemného plynu apetít navyšovania tržieb a trhových podielov na európskom kontinente.

V Európe sa tak schyľuje k vojne medzi Ruskom a USA. Našťastie, iba cenovej. Víťazom môže byť európsky priemysel a európske domácnosti, ktoré budú profitovať z klesajúcich cien zemného plynu.

*Autor je bývalým ministrom hospodárstva a prezidentom SlovakiaTech.