Komentáre a názory Top

Komentár Milana Kuruca: Nebezpečné! SaS sa chystá poškodiť zamestnancov

Zdroj: archív

SaS pripravila podnikateľské kilečko – 100 opatrení na prvých 100 dní. Medzi nimi sa nachádzajú aj opatrenia, ktoré zásadne poškodia zamestnanecké prostredie. 

 

Ako napríklad toto: “Znížime max. náhrady mzdy pri neplatnom skončení trvalého pracovného pomeru na z 36 na 6 mesiacov.”

Prečo je to zlé?

Kedysi, keď zamestnávateľ zamestnanca neprávom vyhodil, a ten sa aj 10 rokov súdil (lebo kedysi dávno takto dlho tie súdy trvali), mal zamestnávateľ povinnosť doplatiť zamestnancovi ušlú mzdu za 10 rokov. Tomuto sa nakoniec nastavil limit. Ak s vami dnes zamestnávateľ neplatne skončí pracovný pomer, musí vám doplatiť mzdu až do výšky 36 mesiacov. SaS chce toto obdobie skrátiť na 6 mesiacov. 

To nespôsobí nič iné, len divoké vyhadzovanie zamestnancov, trebárs aj len preto, že vás vedúci nemá rád, napriek tomu, že si svoju prácu robíte dobre. Alebo preto, že ste založili alebo chcete založiť odborovú organizáciu, ktorá by dozerala na dodržiavania práv zamestnancov v podniku.

Zamestnávateľa vo vyhadzovaní nebude mať už čo brzdiť. Proste si povie: “No tak mu dám neplatnú výpoveď, prinajhoršom zaplatím 6 mesiacov, aj to len vtedy, ak to ten zamestnanec dá na súd. Prečo to nerisknúť?” 

Toto SaS zaradila medzi svojich prvých 100 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia a o tomto návrhu sa teraz rokuje. Zruší sa tým akákoľvek základná ochrana zamestnanca pred vyhodením. Jediná najvyššia pokuta pre zamestnávateľa bude 6 mesačných platov, aj to len v prípade, že by sa zamestnanec rozhodol dať neplatnú výpoveď na súd.

Toto by malo význam urobiť, ak by slovenské pracovné súdnictvo vedelo rozhodnúť spor do 6 mesiacov. Dnes je však bežná dĺžka trvania pracovnoprávneho sporu 1,5 až 3 roky. Namiesto skracovania tohto odškodného by mala SaS a ostatné strany radšej začať pracovať na zrýchľovaní pracovnoprávnych súdov a zlepšovaní činnosti Inšpektorátov práce. Takýchto návrhov sa tam ale nedočkáme. Lehotu 36 mesiacov je potrebné zachovať. Inak sa zamestnanci budú báť zakladať odborové organizácie, inak zamestnávateľovi nebude nič brániť zbavovať zamestnancov bez právoplatného dôvodu výpovede.

Chcete chrániť záujmy zamestnancov? Šup, vyhadzov.

Ste majiteľovi nesympatický, aj keď si robotu robíte dobre? Šup, vyhadzov.

Ste žena, ktorá sa musí venovať svojim deťom a častejšie čerpá OČR, alebo ste častejšie chorý? Šup, vyhadzov. 

Ste problémový, lebo sa často dožadujete dodržiavania Zákonníka práce? Šup, vyhadzov.

To najhoršie, čo sa môže stať, bude 6-mesačné odškodné. A to je nič.

Lehotu 36 mesiacov je potrebné zachovať: kvôli dlhším súdnym konaniam a takisto aj kvôli zložitejším prípadom, ktoré naťahujú súdne procesy. SaS vie, že nadnárodné právo, ktorým sú viazané desiatky štátov nám nedovoľuje vyhadzovať ľudí z práce len tak hlava-nehlava. Znížením tejto lehoty SaS umožní zamestnávateľom lacno obchádzať tieto obmedzenia a zamestnanci prídu o zásadnú ochranu, ktorú doteraz mali. SaS týmto opatrením “zlepšuje” podnikateľské prostredie poškodzovaním zamestnaneckého. 

SaS: “Aby sa na Slovensku oplatilo podnikať, pracovať a žiť.”

 

*Autor je zakladateľom občianskeho združenia Pracujúca chudoba, ktoré presadilo povinné zverejňovanie miezd v inzerátoch, slobodu hovoriť o vlastnej mzde a zrušenie poplatkov v pracovnoprávnych sporoch.