Komentáre a názory Top

Komentár Milana Kuruca: Zákonník práce podľa SaS. Koniec stravného a vlastne koniec všetkého

Zdroj: archív

“Kto nesľúbi VIAC, ako by neexistoval,” napísal Sulík, a smeje sa ostatným stranám, že „VIAC je heslom našej doby“.

 

Sulík píše: „VIAC minimálnej mzdy sľubuje Smer. VIAC rekreačných poukazov sľubuje SNS, Progresívne Slovensko sľubuje VIAC voľna…“ a dodáva, že SaS naproti tomu sľubuje viac slobody a zodpovednosti.

To znie tak hlboko, nie? Všetci ostatní takí lacní príštipkári, iba Sulík sľubuje slobodu a zodpovednosť. Hodnoty!

V porovnaní s takými hmatateľnými vecami od ostatných strán, vyznieva Sulíkova ponuka vznešenejšie. Podobne, ako keby ste si robili Rorschachov test atramentových škvŕn a pri otázke, čo na nich vidíte, psychológovi odpoviete: “Odvahu, vytrvalosť, obetavosť.” To znie lepšie ako netopier, motýľ alebo moľa.

O ponuke ostatných strán si každý môže myslieť, čo chce, ale ja som teda pozrel na to, čo pekné ponúka bežnému človeku SaS, ktorá je asi najúprimnejšia strana pod slnkom. Táto strana, naozaj, veľmi úprimne a bez akéhokoľvek zastierania na rovinu vždy povie, čo plánuje. A po preštudovaní ich návrhov, si myslím, že oni idú vskutku robiť revolúciu – a to, si myslím, o chvíľu uznáte aj vy.

Ešte v roku 2014 predstavila SaS nový moderný a úžasný liberálny „Zákonník práce pre vyššie mzdy“. Sulík vyhlásil, že zmeny, ktoré v ňom navrhli, zavedú, hneď ako na to dostanú príležitosť.

A je to samá lahôdka.

Tak po prvé. SaS zníži minimálnu mzdu. Ale to nie je všetko. Umožní obciam, aby ju mohli ľubovoľne znížiť ešte viac. Čiže SaS vlastne nestanoví minimálnu mzdu pre celú krajinu, ale maximálnu minimálnu mzdu. A keď budete mať to šťastie, že žijete v obci so starostom, ktorý verí už stokrát vyvráteným tvrdeniam, ako minimálna mzda ničí pracovné miesta, tak ju bude môcť znížiť aj na nulu. Čiže vďaka SaS nebudeme mať vlastne žiadnu minimálnu mzdu. 

Potom tí zamestnanci s nulovou vyjednávacou pozíciou, ktorých zamestnávatelia platia striktne len podľa výšky štátnej minimálky, už nebudú mať žiadnu ochranu, ktorá by zamestnávateľov v znižovaní ich miezd brzdila. Už teraz vidím, ako sa miestna podnikateľská obec spojí, aby do vedenia obce dostala svojho starostu, ktorý potom s radosťou zníži minimálnu mzdu na nulu.

SaS sa hrdí, ako v Zákonníku práce zoškrtala rovno 83 paragrafov. Podľa nich má ísť o „zásadnú reformu pracovného práva“. Ja si stále naivne myslím, že reformovať môže človek len niečo, čomu rozumie. Napríklad pre to, aby to ešte viac nepokazil. Ale v SaS majú inú odvahu. Ako už z ich konferencie a tlačovky vidno, oni si Zákonník práce proste len prečítali a „snažili sa pochopiť, čo tým chcel básnik povedať“.  

Zákonník práce však v sebe obsahuje toľko skrytých súvislostí a previazaní na iné zákony a nadnárodné pracovné právo, že len posledný hĺbkový výklad Zákonníka práce má 1400 strán. A ani v ňom nie je všetko. Ale SaSkári si proste sadnú, prečítajú a poškrtajú. Aké ľahké. 

Prečo sa neinšpirovať? Začnite reformovať aj vy. Vyberte si hocijaký zákon, začnite čítať, a čo sa vám nebude pozdávať, škrtnite alebo prepíšte. Potom urobte tlačovku, konferenciu, pozvite si tam ďalších kamarátov, ktorí tomu zákonu nerozumejú tiež, napíšte blog a predstavte Slovensku svoje dielo. Keď to urobí aspoň sto ľudí, budeme reformovanejšou krajinou než Singapur.

A najdojímavejší na celom tomto výjave bol asi moment, keď títo majstri  odborníci s najlepším programom vyhlásili, že všetky zmeny, ktoré urobili, sú v súlade s nadnárodným právom, ktorým je Slovenská republika viazaná.

Vážne?

Tak sa pozrime hneď na ich ďalšie bravúrne opatrenie. SaS chce umožniť zamestnávateľom vyhodiť zamestnanca bezdôvodne. V súčasnosti je to tak, že zamestnávateľ vám môže dať výpoveď len z vymenovaných dôvodov, napríklad pre to, že ruší pracovné miesto, že sa podnik presúva, alebo pre to, že neuspokojivo plníte pracovné úlohy alebo porušujete pracovnú disciplínu. Zamestnanec naproti tomu môže dať výpoveď bezdôvodne.

Spravodliví SaSkári chceli pozície vyrovnať a umožniť aj zamestnávateľovi, aby mohol vyhadzovať hlava nehlava, bez dôvodu. Čiže, napríklad, ak by sa mu nepáčila vaša sexuálna orientácia, vaša farba pleti, vaše náboženské vierovyznanie alebo vaše politické názory, výpoveď bez udania dôvodu a adios. 

A práve tento ich nápad je v absolútnom rozpore s dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 158 o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa, ktorý hovorí, že zamestnávateľ nemôže zamestnanca vyhodiť len tak bez dôvodu. Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa sa musí týkať buď prevádzky podniku alebo schopností a správania pracovníka. K tomuto dohovoru sme sa zaviazali v roku 2010 rovnako, ako je k nemu zaviazaných ďalších 144 krajín sveta, od Zimbabwe, cez Ameriku, až po vyspelé európske štáty. Zmyslom týchto medzinárodných dohovorov je vytvárať nejaké minimálne štandardy v pracovných podmienkach naprieč celým svetom, čo má v čase globalizácie mimoriadny význam.

Avšak „odborníci“ na pracovné právo z SaS, ktorí sväto svete vyhlásia, že ich zmeny nie sú v rozpore s nadnárodným právom, ktorým sme viazaní, výpovedný dôvod rovno škrtnú a zamestnávateľ už dôvod nepotrebuje. Okrem nekompetentnosti týchto odborníkov, je pre mňa záhadou, ako sa dá toto považovať za vyrovnanie pozícií, ktoré tým chceli dosiahnuť. Keď zamestnanec stratí prácu, finančne a sociálne to jeho samého a jeho rodinu ohrozí zásadne inak, ako firmu, ktorá sa so stratou zamestnanca vyrovná oveľa jednoduchšie.

K tomu ešte vymysleli ďalšiu novinku, a síce, že neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku sa neráta do pracovného času. Predstavte si lekára, ktorého zavolajú do nemocnice. Môže tráviť čas v odpočivárni. Nepracuje, čaká, je tam, je k dispozícii a na zavolanie pribehne vykonať zákrok. Podľa SaS sa mu bude do pracovného času rátať iba čas, keď operuje alebo vyšetruje. Okrem toho, že to každému normálnemu človeku príde absurdné, je to zase v rozpore s nadnárodným právom, ktorým sme viazaní. 

Európsky súdny dvor, ktorého rozhodnutia musíme rešpektovať, rozhodol, že neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, sa jednoducho ráta do pracovného času. A bodka. Odborníci na pracovné právo a reformátori zo SaS toto však vedieť nepotrebujú. Proste ako decká z výklenku si sadli, otvorili Zákonník práce a poškrtali, čo sa im nezdalo. Netušiac, že kopec vecí, čo v Zákonníku máme, sú tam hlavne preto, že to od nás vyžaduje nadnárodné právo, ktorým sú viazané aj ostatné krajiny EÚ alebo sveta.

A aby toho nebolo málo, SaS vo svojom novom supermodernom Zákonníku práce ruší povinnosť pre zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi stravovanie alebo príspevok na stravné. Necháva to len ako možnosť. Takže zamestnávateľ síce bude naďalej plne disponovať vašim pracovným časom, počas ktorému ste mu k dispozícii, ale rožky alebo dózu s obedom si donesiete z domu sami a môžete sa prípadne najesť rovno pri linke.

A teraz moja obľúbená pasáž. Asi viete, že teraz máte nárok na 7 dní voľna v roku, ak ste navštívili lekára alebo 7 dní voľna v roku na sprevádzanie chorého rodinného príslušníka k lekárovi. Zamestnávateľ vám tieto dni, tieto tzv. péčka alebo paragrafy prepláca. Tak totiž hovorí súčasný Zákonník. 

SaSkári to chcú zmeniť. Tieto “voľná” ich Zákonník práce už neprepláca. To isté platí pre účasť na vašej vlastnej svadbe. Doteraz platí, že ak vám je na váš svadobný deň naplánovaná zmena, máte právo na platené voľno v rozsahu 1 deň. SaSkársky zákonník práce vám voľno dáva tiež, ale nezaplatené.

Ďalšia vec: dnes je možné robiť na dobu určitú dva roky. SaS navrhuje dobu určitú na päť rokov. 

Spravodlivosť?

Dnes máme 6 stupňov minimálnej mzdy. Základná minimálna mzda je 520 eur, ale minimálna mzda pre predavačku vzhľadom na náročnosť jej práce je 624 eur, pretože patrí do druhého stupňa minimálnej mzdy. Toto chce SaS zrušiť a ponechať pre všetky náročnosti práce len jednu základnú minimálnu mzdu, ktorú chce (ak si ešte z úvodu článku pamätáte) ešte umožniť aj znižovať.

Krvopotne sme vybojovali mzdy v inzerátoch, vďaka čomu teraz musia firmy o zamestnanca súťažiť aj cez zverejnenú mzdu a v čase nedostatku ľudí sú nútení mzdy dvíhať. Čo na to SaS? Zrušiť!

A úplne najväčší gól, je zrušenie definície závislej činnosti. Laikovi to znie neškodne, no v skutočnosti ide o úplné roztrhanie Zákonníka práce.

Táto definícia nám vlastne hovorí, že všetko čo má znaky pracovného pomeru, sa má riadiť Zákonníkom práce. Ak tú definíciu zrušíme, tak síce budete naďalej osobne robiť na príkaz zamestnávateľa, v pracovnom čase, ktorý vám určí, budete robiť v jeho mene, a budete mu podriadený, ale on s vami vďaka zrušeniu definície už nebude musieť podpísať pracovnú zmluvu, ale pokojne vám nanúti, napríklad, zmluvu o dielo. Síce sa k vám bude správať ako k zamestnancovi, ale vy už nebudete mať žiadne práva, nároky a ani ochranu zo Zákonníka práce ako máte teraz. A to znamená:

– žiadna dovolenka
– žiadne platené prekážky v práci
– žiadna ochrana voči nevyplatenej mzde
– žiadne príplatky ku mzde
– žiadna ochrana v rámci pracovného času (voľno cez deň, voľno v týždni)
– žiadne BOZP
– žiadne pracovné nástroje
– žiadne ochranné pracovné prostriedky
– žiadne poistenie v nezamestnanosti
– žiadna ochrana dojčiacich matiek, mladistvých, mužov a žien starajúcich sa o maloletých
– žiadne úrazové poistenie
– žiadne cestovné náhrady
– proste nič: ber alebo nechaj tak a snáď ti zaplatíme faktúru. Keď nezoberieš ty, nájde sa niekto iný.

Toto je, prosím pekne “supermoderný Zákonník práce SaS pre vyššie mzdy.”podľa INESS najlepší program. A podľa Sulíka VIAC slobody a VIAC zodpovednosti.

A keď si k tomu ešte pribalíte ten ich odvodový bonus, ktorý vám bude garantovať dôchodok len vo výške 130 eur a na zvyšok si, prosím pekne, máte zo slovenských miezd našetriť, tak si budete želať, aby čo najskôr prešlo aj opatrenie o zavedení eutanázie.

*Autor je zakladateľom občianskeho združenia Pracujúca chudoba, ktoré presadilo povinné zverejňovanie miezd v inzerátoch a slobodu hovoriť o vlastnej mzde.