Komentáre a názory Top

Komentár Miroslava Draguna: Vallova rozprávka o transparentnosti pri výbere šéfov mestských podnikov

Zdroj: FB / Miroslav Dragúň pre rozvoj regiónov

BRATISLAVA – Bratislava má dlhé roky rôznorodé skúsenosti s výberom šéfov mestských podnikov. Od politických nominácií poslancov do predstavenstiev firiem cez Ftáčnikových odborníkoch vo vedení firiem až po nie celkom transparentné výberové konania šéfov mestských podnikov bývalým primátorom Nesrovnalom.

 

Nástupom nového mladého, dynamického primátora, ktorý mal pre Bratislavu okrem plánu A aj Plán B som mal veľké a pozitívne očakávania, že mestské podniky budú viesť naozaj uznávaní manažéri so skúsenosťami vo verejnej doprave, odpadovom hospodárstve alebo vodárenstve. Bohužiaľ po práve skončených výberových konaniach musím povedať, že mi zostali slzy pre plač a nepríjemná horkosť v ústach.

Je pre mňa veľkým sklamaním, že dodnes Bratislavčania nepoznajú mená všetkých prihlásených uchádzačov a ich životopisy, rozvojové projekty spoločností a hlavne doručené referencie. Pred tromi rokmi za primátorovania Iva Nesrovnala verejnosť od začiatku poznala mená, životopisy a rozvojové projekty všetkých prihlásených uchádzačov o pozície šéfov mestských firiem. Dokonca oficiálne ani dnes, po vyhlásení mien „víťazov“, verejnosť nepozná rozvojové projekty úspešných uchádzačov.

Taktiež odborná a ani laická bratislavská verejnosť dodnes ani len netuší, ktorá personálna agentúra, za koľko peňazí, akým spôsobom a s akými dôvodmi vylúčila neúspešných uchádzačov o pozície šéfov mestských firiem. Lebo pokiaľ sa pozriete na zverejnený zoznam vybraných mien, tak vieme povedať, že minimálne pri bratislavských vodárňach nepostúpili do druhého kola ľudia, ktorí spĺňali podmienku vzdelania, odborných a manažérskych skúseností v oblasti vodného hospodárstva a na druhú stranu postúpili ľudia, ktorí vodu poznajú akurát tak z vodovodného kohúti alebo z plastovej fľašky.

Pozoruhodným faktom v rámci vízií niektorých kandidátov, ktorí sa sa dostali do užšieho výberu a vízie víťazného kandidáta je to, že vo svojich projektoch hovoria o možnosti vstupu súkromného strategického investora do bratislavských vodárni. Už len spomienka o možnej myšlienke akejkoľvek formy privatizácie BVS by mala byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Hlavné mesto na jednej strane chce získať podiel Kmotríka v Infra Services a strane druhej nechalo zvíťaziť človeka, ktorý vo svojom projekte pripúšťa privatizáciu vodárni.

Je smutné, že napríklad dlhoroční manažéri vodárenských spoločností, ktorí majú dobré meno v rámci Asociácie vodárenských spoločností na Slovensku, ale aj v Českej republike, nedostali priestor prezentovať svoju víziu riadenia bratislavských vodárni. Veď predsa kto môže byť lepší krízový manažér, ako ten, čo pozná špecifiká vodárenského biznisu.

Summa summarum to, že si primátor Vallo s jeho tímom nazvú svoje výberové konania za transparentné, určite automaticky neplatí. Predsa nemôže byť výberové konania transparentné, keď odborná a laická verejnosť nemá od začiatku procesu prístup k všetkým informáciám o prihlásených uchádzačoch a keď hlavné mesto zatajuje mená a rozvojové plány prihlásených „manažérov“ do poslednej možnej chvíľky.

*Autorom je poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Petržalka a zástupca 26 akcionárov BVS Miroslav Dragun