KOMENTÁR Pavla Dubčeka: Prečo politika? Pretože ide o ľudí, o ich každodenný život

Ako malý chlapec som vzhliadal k môjmu otcovi, ktorý bol v centre politického, ale aj spoločenského diania. Už v tých časoch mal víziu Európy ako spoločného Európskeho domu. Ako hovorieval, „žime a pracujme tak, aby hranice ľudí spájali, nie rozdeľovali“. Politiku robil pre ľudí a jeho najväčším šťastím bolo, keď videl spokojnosť. A to je aj môj cieľ.

Európska únia je obdivuhodný projekt a jej motto – „Zjednotení v rozmanitosti“ – hovorí za všetko. Unikátne je spojenie rôznych krajín, rás, národností, náboženstiev, kultúr… Vnímajme túto rozmanitosť zomknutú v jednote, jej hodnoty a hľadajme spoločnú cestu vo vývoji, tak, aby sme krajinu zachovali pre život ďalších generácií.

Som synom svojho otca, ctím jeho odkaz a ideály, no stojím na vlastných nohách. Som lekár. Celý život sa snažím pomáhať iným a chcem pomôcť ešte viac ako človek, politik. Preto som sa začal angažovať aj v komunálnej politike. Ako mestský poslanec som riešil dennodenné problémy občanov. Nastal však čas zúročiť všetky skúsenosti a pomôcť ďalším.

Slovensko,to nie je len Bratislava. Ja si to už dlhodobo uvedomujem. Preto ma ľudia poznajú vo všetkých regiónoch. Rozprávam sa s nimi, počúvam, čo ich trápi a ponúkam im reálne riešenia. Lebo existuje spôsob, ako zmeniť veci k lepšiemu. A ja ho ponúkam. Chcem zviditeľniť naše malé milované Slovensko vo veľkej Európe. Chcem dosiahnuť, aby Slováci boli rovnakí Európania, ako všetci ostatní, chcem, aby sa zo slova Slovák stal pojem. Aby sme ho vyslovovali s rešpektom a boli na seba hrdí. Máme byť na čo.

Je nás málo počuť vo svete, náš hlas musí byť silnejší. Nie som spokojný s tým, ako naši europoslanci využívajú možnosti Európskej únie. Ako občan málo vnímam ich prácu. Budem prinášať dôležité témy z európskej pôdy domov, diskutovať o nich a robiť rozhodnutia pre ľudí. To platí aj naopak. Potrebujeme z lokálnych problémov spraviť celospoločenskú tému a preniesť ju na pôdu európskeho parlamentu. Napríklad tak, ako sa podarilo SNS zastaviť dvojakú kvalitu potravín.

Ako lekár sa v Bruseli prirodzene zameriam na najväčšie problémy v zdravotníctve – nedostatok ľudí , peňazí, vzdelanie, nekompetentnosť zainteresovaných a budem hľadať efektívne nástroje na to, aby sa situácia zlepšila. Uvedomme si, že zdravotníctvo nie je v dobrej kondícii v celej Európe.

Ďalším alarmujúcim problémom, ktorý si žiada akútne riešenie, je ochrana životného prostredia. Slovensko, ktoré zanecháme našim deťom, nesmie mať skryté environmentálne časované bomby. Napríklad tie, ktoré sme zdedili my, skryté v podzemných vodách Žitného ostrova či Trojuholník smrti na východe. Aj budúce generácie si zaslúžia také Slovensko, aké ho videli naši poprední literáti a maliari. Krásne, malebné a zdravé.

To by sa nedalo bez podpory tých, ktorí si ctia národné hodnoty a dedičstvo našich otcov. Aj preto som sa rozhodol prispieť k lepšiemu obrazu našej krajiny s podporou SNS. V spolupráci so všetkými našimi občanmi, ale aj vďaka kontaktom a politickej vízii môjho otca, ktorú v Európe zanechal, som pripravený hájiť záujmy Slovákov v Európskom parlamente.

Ako povedala Rita Süssmuthová, bývalá predsedníčka nemeckého Bundestagu o mojom otcovi – jeho meno navždy zostane symbolom zmeny, demokracie a ľudských práv v celej Európe.“ Som synom svojho otca, idem v jeho stopách a chcem naplniť jeho odkaz. Som Pavol Dubček a s vašou podporou chcem presadiť Európu s ľudskou tvárou, Európu pre ľudí.

 

*autor je chirurg a traumatológ, syn Alexandra Dubčeka a kandidát SNS do Európskeho parlamentu

Viac o téme: Alexander Dubček, Europarlament, Európska únia, kampaň, komentár, Pavol Dubček, Slovenská národná strana, SNS, voľby do europarlamentu

Súvisiace články