Komentáre a názory

Komentár Petra Králika: Minister dopravy Érsek by mal odstúpiť. Okrem juhu Slovenska ho nič iné nezaujíma

Do medzirezortného pripomienkového konania vstúpil návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014. Slovenské ambície vo vzťahu k návrhu sú minimálne a ministerstvo dopravy pod vedení nominanta strany Most-Híd Arpáda Érseka okrem južného Slovenska nemá takmer žiadnu snahu k vybudovaniu európskej rýchlostnej cesty z Prešova do Svidníka a zo Svidníka až do Poľska. Práve tento európsky dopravný koridor je pre rozvoj východu oveľa dôležitejší a menej nákladný ako nekonečná diaľnica z Bratislavy do Košíc severnou trasou.

Európska komisia (EK) 2. mája 2018 predložila návrh viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027, v rámci ktorého na Nástroj na prepájanie Európy (CEF) bola vyčlenená celková suma 42,265 miliardy eur.

CEF je určený na podporu investícií do transeurópskych sietí (TEN) – dopravnej, energetickej a digitálnej. Zameriava sa na projekty s najvyššou európskou pridanou hodnotou a katalyzuje investície do projektov s cezhraničným dosahom a celoeurópskych interoperabilných systémov a služieb, v prípade ktorých je nevyhnutné, aby finančná podpora pokračovala aj po roku 2020. Cieľom tohto návrhu je vytvoriť preň právny základ.

V prípade dopravy je zámerom CEF prispieť k dokončeniu oboch úrovní transeurópskej dopravnej siete (TEN-T): základnej siete do roku 2030 a súhrnnej siete do roku 2050. Podporuje implementáciu európskych systémov riadenia dopravy pre všetky druhy dopravy, najmä pre leteckú a železničnú dopravu, a tiež pomáha pri prechode na inteligentnú a udržateľnú mobilitu. Prostredníctvom CEF sa tiež budú realizovať civilno-vojenské projekty dvojakého využitia dopravnej infraštruktúry.

Podľa stanoviska, ktoré vypracovalo ministerstvo dopravy, SR v rámci jednotlivých koridorov na základnej sieti TEN-T bude žiadať:
1. Baltsko – Jadranský koridor
– doplnenie diaľnice D3 na úseku Katovice – Žilina

2. koridor Orient/východné Stredomorie
– doplnenie železnice na úsekoch:
Bratislava – Hegyeshalom
Břeclav – Bratislava
– doplnenie cesty na úseku Mosonmagyaróvár – hranica so SR

3. Rýnsko – Dunajský koridor
– doplnenie železnice na úsekoch:
Viedeň – Bratislava/Viedeň – Budapešť/Bratislava – Budapešť

Čadca – Mosty u Jablunkova
Púchov – Horní Lideč
Žilina – Košice – hranica SR-UA

– doplnenie vnútrozemských vodných ciest:
prístav Komárno
prístav Bratislava
rieka Dunaj (SR časť)
rieka Váh

SR v rámci jednotlivých koridorov na súhrnnej sieti TEN-T bude žiadať doplnenie cestných
úsekov:
Banská Bystrica – Ružomberok
Bratislava obchvat

Ako je z návrhu zrejmé slovenské ministerstvo rezignovalo na ostatné úseky rýchlostných ciest. Jeho ambície sú nedostatočné a hraničiace s poškodzovaním záujmov Slovenska najmä vo vzťahu k východnému Slovensku. Vynechanie rýchlostných ciest Trenčín – Žiar nad Hronom a Prešov – Svidník až k poľským hraniciam ukazuje, že strana Most-Híd nemá záujem na dobudovaní celej cestnej rýchlostnej siete, ale iba rieši svoje partikulárne záujmy.

*Autor je analytik európskych záležitostí