Komentáre a názory Top

Komentár Petra Králika: Obed zadarmo neexistuje, motivujme a odmeňujme dobrých rodičov

BRATISLAVA – Strava deťom v školských a predškolských zariadeniach zadarmo bude raz nominovaná na Oscara za perfídny marketingový politický bluf roka. Hra na falošnú sociálnu spravodlivosť pokračuje a nie je vylúčené, že mnohí politici sa nechajú v parlamente ešte viac uniesť sociálnym populizmom, lebo uverili vlastnej sebapropagačnej lži, že pomáhajú ľuďom. 

Časť komentátorov a progresivistov bude chrochtať blahom, že konečne je naše školstvo naozaj inkluzívne. Časť opozície, ako správny politický bezhodnotový  komparz bude vajatať, že to podporí, lebo veď vždy “hlasuje za to, či sú zákony dobré alebo zlé a nie podľa toho kto ich predkladá”. Čo je len eufemizmus pre vozenie sa na vlne populizmu a vlastný strach zo straty jednoduchších voličov

Fico hodil do začínajúcej novinárskej uhorky kváder, ktorý sa len tak nevidí… Vydesený politický komparz lapá po dychu . Zabije to ten, kto príde ešte s väčšou somarinou.

Základným princípom akejkoľvek dávky by mala byť motivácia a jasný – transparentný a teda zrejmý cieľ.

Pri snahe odmeniť rodičov za zabezpečenie riadnej školskej dochádzky detí aj z marginalizovaných skupín  môžeme preplácanie obedov  za takúto odmeňovaciu dávku počítať. Má to však háčik.

Už dnes deti z marginalizovaných a vylúčených komunít majú stravu a pomôcky v našom školstve zdarma.

Účel a odmena musia byť zrejmé a distribúcia takejto dávky čo najmenej administratívne náročná.

Náklady na jej prevádzku nesmú prevyšovať jej účel. Školský rok sa delí na dva polroky. Pri hrubej mzde 750 eur je daňový bonus na dve nezaopatrené deti 43,12 euro a odpočitateľná položka na daňovníka 319,17 eur.

Riešením tak je zvýšenie buď daňového bonusu na 1 dieťa o 23 euro alebo zavedenie nového bonusu naviazaného na školskú dochádzku vo výške 23 euro, ale zároveň zrušenie dnešného vyplácania príspevku na stravu a pomôcky pre deti z marginalizovaných skupín.

Motivačný faktor by bol v tom, že zúčtovanie by bolo polročné. To znamená dieťa nevynechalo školskú dochádzku v x počte hodín – vzniká nárok po polroku na vyplatenie bonusu. Distribúciu by zabezpečoval Daňový úrad. Ak vieme dnes zúčtovať mesačne DPH, nemal by byť problém administratívne zabezpečiť aj takýto bonus.  Zmyslom tohoto bonusu tak nie je sociálna rovnosť, ale naplnenie povinnej školskej dochádzky. Preto by sme nemali hovoriť o príspevku na stravné, ale o bonuse za školskú dochádzku.

To je aj možno hodnotová odpoveď na sociálny populizmus Róberta Fica a jeho Smeru, preto motivujme a odmeňujme a nerozdávajme zadarmo. Zadarmo totiž nič nie je.