Komentáre a názory

Komentár Tomáša Lukačovského: Brusel sa o svojich ľudí v digitálnom svete stará

Vstupom do EÚ v roku 2004 sa Slovensko stalo súčasťou európskeho jednotného trhu, resp. vnútorného trhu EÚ. Všetci sme sa tak stali súčasťou spoločného trhu viac ako 500 miliónov Európanov, kde sa zaručuje voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu.

Len málokedy sa však pri vymenovaní všetkého, čomu sa zaručuje voľný pohyb, spomenú informácie a dáta. Je pritom jasné, že v čase rozmachu internetu, online komunikácie, mobilných dát, najrôznejších aplikácií a digitálnych technológií vo všeobecnosti by mal byť voľný pohyb v EÚ zaručený aj pre dáta a informácie, aby k nim mali rovnaký prístup všetci občania EÚ. Preto Brusel začal od roku 2015 čoraz viac rozprávať o dobudovaní jednotného digitálneho trhu, čo v praxi znamená najmä odstránenie regulačných bariér v digitálnom svete.

Venovať pozornosť tejto téme je dôležité, pretože aj voľný pohyb (pôvodne len) osôb, tovaru, služieb a kapitálu sa dnes vo veľkej miere uskutočňuje priamo či nepriamo práve cez digitálny trh. Súčasťou digitálneho trhu sme všetci, stačí ak si objednávame tovar domov z internetu, komunikujeme prostredníctvom aplikácií, využívame internet banking, hľadáme si prácu v zahraničí prostredníctvom internetu alebo rezervujeme ubytovanie a kupujeme letenky či dovolenky cez internet.

EÚ sa na tejto scéne začala aktívnejšie angažovať pre to, aby nám náš pobyt v digitálnom svete uľahčila, určila mu pravidlá uprednostňujúce práva občanov pred záujmami nadnárodných spoločností a zaručila našu bezpečnosť, resp. bezpečnosť citlivých osobných údajov. A táto novšia európska politika už medzičasom priniesla svoje prvé ovocie.

Napríklad, EÚ už viac ako desaťročie podporuje investície do vysokorýchlostných a kvalitných sietí naprieč Európou. Nejedna slovenská obec či mesto má dnes internetové pripojenie práve vďaka miliónom eur, ktoré sme získali z eurofondov na tento účel v rámci informatizácie spoločnosti.

S podporou dostupného pripojenia pre každého súvisí aj aktuálna iniciatíva WiFi4EU, teda zámer EÚ podporovať inštaláciu bezplatných verejných Wi-Fi hotspotov na námestiach, uliciach, v parkoch, knižniciach, nemocniciach a iných verejných priestoroch. Pôvodný projekt Európskej komisie sa trochu oneskoril a má odštartovať do konca roka, avšak od leta 2018 môžu obce na Slovensku napriek tomu žiadať na zriadenie bezplatnej Wi-Fi zóny až 15-tisíc eur z eurofondov v rámci podobného projektu.

Azda najväčšie zásluhy v oblasti digitálneho trhu si EÚ môže pripísať pri poplatkoch za roaming, ktoré od roku 2007 postupne znižovala a v roku 2017 úplne zrušila. Už viac ako rok tak všetci Európania platia za prevolané minúty, odoslané SMS správy a využité mobilné dáta rovnaké ceny ako doma bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte EÚ svoje mobilné zariadenie práve používajú. Minulosťou sa stali neúmerne vysoké faktúry za telefonáty uskutočnené počas letných dovoleniek alebo pracovné e-maily odoslané zo zahraničia. Ide o praktickú ukážku toho, ako sa EÚ zastáva svojich občanov pred nadnárodnými spoločnosťami, v tomto prípade telekomunikačnými.

Ani v roku 2018 Brusel nepoľavil a zameral sa na ďalšie firmy, predovšetkým internetových gigantov. Zavedením nových prísnych pravidiel na ochranu osobných údajov, ktoré v dôsledku obrovskej medializácie všetci poznáme pod anglickou skratkou GDPR, získali občania EÚ bezprecedentný nástroj na ochranu svojich osobných údajov a iných citlivých dát aj pred veľkými internetovými spoločnosťami so sídlom v zahraničí ako Google alebo Facebook. Ak spoločnosti nebudú chrániť naše súkromie, hrozí im pokuta až do výšky 4 % z celkového obratu alebo 20 miliónov eur, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Budúcnosť európskej ekonomiky je digitálna. Žijeme v období nástupu štvrtej priemyselnej revolúcie, zrýchľujúcej robotizácie a automatizácie hospodárstva a exponenciálneho nárastu množstva informácií a dát. Ak by sme v digitálnej sfére nevyvíjali žiadnu činnosť, za pár rokov by nás takpovediac prevalcovali nastupujúci digitálni lídri ako Čína a samozrejme silnejúce nadnárodné internetové spoločnosti ako Google.

Je preto dobré vedieť, že Európska únia v tejto oblasti myslí na záujmy občanov a spoločnú európsku budúcnosť a podniká aktívne kroky v prospech nás všetkých.

* Autor je odborník na Európsku úniu, má skúsenosti z oblasti medzinárodných vzťahov