Komentáre a názory

Komentár Tomáša Lukačovského: Hlavne sa dohodnime na jednom čase

Inak si možno od októbra 2019 budeme meniť čas pri každej ceste do Rakúska alebo Poľska. Nie je totiž až tak dôležité, či si centrálna časť EÚ, kam patrí aj Slovensko, ponechá po prípadnom zrušení striedania času pôvodný zimný čas alebo uprednostní trochu lákavejší letný čas, ale či sa dokáže zhodnúť na jednej časovej zóne. V opačnom prípade nám hrozí, že keď v Poprade a Bratislave bude 12:00, v Krakove a vo Viedni bude možno ešte len 11:00. V súčasnosti, keď sa členské štáty EÚ nezhodnú v mnohých iných otázkach, už asi nemožno vylúčiť ani takýto scenár.

Dnes je situácia taká, že členské štáty od Španielska po Poľsko používajú jeden čas (stredoeurópsky), čo vyhovuje našim ekonomikám a najmä občanom, ktorí viac než v minulosti cestujú a komunikujú naprieč hranicami. Keďže však územie týchto krajín leží v skutočnosti v dvoch časových pásmach (stredoeurópskom a západoeurópskom), dôsledkom je neskorší východ aj západ slnka o približne hodinu až dve v celej západnej Európe oproti Slovensku, pričom ale na hodinkách máme rovnaký čas. To znamená, že keď u nás v lete zapadne slnko okolo 21:00, v Paríži sa tak udeje o 22:00 a v Seville dokonca až o 23:00, keď je u nás už približne dve hodiny tma.

Je to však úsmevná skutočnosť v porovnaní s tým, ak by síce východy a západy slnka korešpondovali s časom na hodinkách, ale nastal by chaos pri cestovaní alebo komunikácii úradov, firiem a bánk počas pracovnej doby. Takže – či letný alebo zimný – centrálna časť Európy by si mala zachovať jeden čas.

A ako sme sa vlastne k diskusii o zrušení striedania času dostali?

Na základe narastajúcich žiadostí občanov uskutočnila Európska komisia v lete 2018 online verejnú konzultáciu o striedaní času, do ktorej sa zapojilo 4,6 milióna Európanov, vrátane 32-tisíc Slovákov (0,6 % populácie Slovenska). Podľa výsledkov má negatívnu skúsenosť so striedaním času 76 % Európanov (72 % Slovákov), za zrušenie striedania času je 84 % Európanov (80 % Slovákov), letný čas by uprednostnilo 56 % Európanov (53 % Slovákov) a zimný čas 36 % Európanov (32 % Slovákov).

EÚ preto navrhla prijatie smernice, ktorou sa zruší striedanie času, avšak konkrétne rozhodnutie ponecháva na členských štátoch. V prípade schválenia návrhu by sa striedanie času skončilo už o rok: 27. 10. 2019. Niektoré členské štáty však už najnovšie lobujú za to, aby sa zrušenie striedania času posunulo až do roku 2021, pretože napríklad letecká doprava potrebuje na prispôsobenie sa tejto zmene viac času.

* Autor je odborník na Európsku úniu, má skúsenosti z oblasti medzinárodných vzťahov