Regióny Bratislava

VIDEO Koniec neudržiavaných ciest. Starostlivosť o ne spresní nová novela zákona

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / František Iván

BRATISLAVA – Mesto, mestská časť a obec môžu použiť svoje prostriedky aj na údržbu a zhodnocovanie komunikácií, ktoré sú verejne prístupné, využívané obyvateľmi na verejný účel, ale nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Takto sa spresní zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Novelu zákona v stredu schválilo plénum Národnej rady SR.

 

 “Na Slovensku, hlavne v rámci miest a obcí, sa nachádza niekoľko desiatok tisíc kilometrov ciest, ktoré nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií, v mnohých prípadoch ide o komunikácie, ktoré ani nie sú zakreslené v katastrálnych mapách a nie sú zverené do správy mesta, mestskej časti, respektíve obce. Napriek tomu sa na týchto komunikáciách nachádzajú dopravné značky a sú využívané denne stovkami vodičov,” podotkli v dôvodovej správe predkladatelia.

Poukázali aj na to, že samotný proces zakreslenia komunikácie a následné zaradenie do majetku mesta, mestskej časti alebo obce, teda proces tzv. pasportizácie komunikácií, aby postupne všetky komunikácie v meste mali jasne identifikovaného správcu alebo vlastníka, je pomerne zdĺhavý. “Na druhej strane, tieto cesty sú v mnohých prípadoch v katastrofálnom stave,” zdôraznili poslanci.

Mestá, mestské časti a obce však môžu vykonávať údržbu len takých komunikácií, ktoré majú v majetku, respektíve vo svojej správe. Ministerstvo financií SR aj na základe viacerých požiadaviek samospráv vydalo v máji 2019 informáciu pre obce a vyššie územné celky k výdavkom do cudzieho majetku. Zákon podľa predkladateľov predpokladá možnosť rozhodnutia obcí a vyšších územných celkov realizovať výdavky ich rozpočtu nielen do vlastného majetku. Zaraďuje totiž medzi výdavky obce či vyššie územné celky aj výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním ich majetku a majetku iných osôb, ktorý obec či vyššie územné celky užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov.

“Napriek vydanej informácii sa mestá, mestské časti a obce stretávajú s negatívnymi vyjadreniami zodpovedných pracovníkov ekonomických úsekov, ako aj s hlavnými kontrolórmi,” skonštatovali predkladatelia. Z toho dôvodu navrhujú spresniť právnu úpravu tak, aby bolo jasné, že mesto, mestská časť a obec môže použiť svoje prostriedky aj na údržbu komunikácií, ktoré sú verejne prístupné, ale nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Jedna z predkladateliek Monika Kozelová (OĽANO) v stredu na tlačovej konferencii skonštatovala, že zákony boli tak nedokonale spravené, že niektoré chodníky ani cesty sa nedokázali opraviť, lebo mali neznámeho vlastníka. Novela zákona je aj podľa starostu bratislavského Ružinova Martina Chrena extrémne dôležitá. “Umožňuje investovať do zveľadenia a údržby majetku, ktorý slúži verejnému záujmu občanov, aj keď nemá známeho vlastníka alebo správcu,” dodal s tým, že len v Ružinove je 21 kilometrov ciest a chodníkov, ktoré nikomu nepatria, alebo dokonca oficiálne neexistujú.