Spoločnosť Domáce

Kontroly ukázali hrozivý trend. Pri preprave dreva sú nedostatky takmer v polovici prípadov

Zdroj: Glob.sk / David Duducz

BRATISLAVA – Od septembra 2018 do konca augusta 2019 realizovala Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (SLDI) 433 kontrol prepravy dreva. V 45 percentách prípadov bola zistená nelegálna ťažba, výrub, krádež alebo sa vyskytli formálne nedostatky. Pokuta bola udelená v takmer polovici prípadov. Vyplýva to z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) pri ministerstve životného prostredia.
Polícia SR eviduje každoročne stovky prípadov krádeží dreva, ktoré však nemusia znamenať iba nelegálnu ťažbu. Analytik IEP Pavol Široký uvádza, že krádeže dreva tvoria až 51 percent zachytenej environmentálnej kriminality. “Krádeží je zhruba 800 a ich počet je dlhodobo stabilný. Environmentálnu kriminalitu teda môžeme považovať za významný problém ochrany lesov,” hovorí.

Široký tvrdí, že Slovensko patrí k najrizikovejším krajinám v nelegálnej ťažbe dreva. Podľa organizácie Nature Economy and People Connected (NEPCon) je Slovensko na šiestom mieste z 22 hodnotených európskych krajín.

Povolenia na kalamitnú ťažbu sú často zneužívané v zdravých porastoch. Ťažbou sú ohrozované chránené územia a druhy, ako poznamenal Široký. “Problémom je najmä korupcia pri vydávaní povolení na ťažbu, ale aj ťažba bez platných povolení, dokonca aj v chránených územiach,” povedal.

Zlyhala verejnosť?

Široký má pocit, že verejnosť v súčasnosti dostatočne nevyužíva existujúce možnosti nahlasovania podozrení z nelegálnej ťažby lesníckym kontrolným orgánom. Tie sú podľa neho používateľsky náročné. Na druhej strane analytik uvádza, že Slovenskej inšpekcii životného prostredia pribúda počet podaní. “Neúmerne to zaťažuje štátne orgány zodpovedné za kontrolu legality ťažby a prevozu dreva,” poznamenal Široký.

Na Slovensku existuje priestor na zlepšenie systému sledovania pôvodu dreva z lesa a nelesných pozemkov, podotkol analytik. SLDI sleduje najmä pôvod a kontroluje dovozcov aj obchodníkov s drevom. “Verejnosť má možnosť obrátiť sa na SLDI s každým podozrením na nelegálnu ťažbu alebo prepravu dreva,” uviedol.

Systém evidencie ťažby dreva zaviedli v roku 2005 Vojenské lesy a majetky SR. Nachádza sa v ňom presná evidencia ťažby a prehľad o zásobách dreva. “Systém môže slúžiť ako inšpirácia pre návrh celoštátneho systému kontroly dreva,” uzavrel Široký.