Domáce

Kontroverzné uznesenie ružomberskej samosprávy primátor nepodpísal. Obáva sa znemožnenia rozvoju mesta

Ružomberská radnica. Zdroj: ruzomberok.sk

RUŽOMBEROK – Ružomberský primátor Igor Čombor nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva k územnému plánu mesta. Podľa uznesenia mal zabezpečiť doplnenie záväznej časti územného plánu vetou o nepovolení prevádzok, ktoré zhoršujú životné prostredie v Ružomberku. Na pondelňajšej tlačovej konferencii v Ružomberku primátor uviedol, že znenie vety nepovažuje za dobré a obáva sa, že by svojím podpisom mohol uškodiť mestu. S odvolaním sa na vyjadrenie tvorcu územného plánu mesta, architekta Jána Buriana, poukázal na to, že tento krok by mohol znemožniť rozvoj a výstavbu v meste.

 

O doplnenie vety do územného plánu požiadali Čombora uznesením mestskí poslanci minulý mesiac. So žiadosťou o posúdenie uznesenia sa primátor obrátil na Buriana. Vo vyjadrení k uzneseniu zastupiteľstva Burian píše, že každá prevádzka viac alebo menej zhoršuje životné prostredie svojimi nárokmi na teplo, energie, produkciou odpadových vôd či komunálneho odpadu. To platí aj o tých najmenších prevádzkach, ako sú napr. malá predajňa potravín či cukráreň, ale aj o rodinných domoch, rekreačných chatách. Aj keď vyššie uvedené prevádzky zhoršujú životné prostredie len v minimálnej miere, regulatív by sa podľa Buriana vzťahoval aj na ich povoľovanie, Keďže text plošne zakazuje povoľovanie všetkých prevádzok.

„Nakoľko všetky prevádzky, aj keď len minimálnou zanedbateľnou mierou životné prostredie zhoršujú. Takáto rigorózna formulácia záväznej časti územného plánu, vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta o jeho záväznej časti, by mala za následok zastavenie povoľovania všetkých stavieb a prevádzok na území mesta bez rozdielu,“ napísal architekt vo vyjadrení, ktoré novinárom poskytol hovorca primátora Viktor Mydlo.

Nič by sa nezmenilo

Primátor Čombor poukázal na to, že musí zastávať blaho občanov a pozitívny vývoj mesta v akejkoľvek oblasti, či už sa to týka veľkých, malých alebo stredných prevádzok, lebo tie dotvárajú kolorit života v meste. „Keby sa takáto veta prijala do územného plánu, na ovzduší, ktoré tu dýchame, sa nezlepší nič. Ak chceme bojovať za čistotu nášho životného prostredia a vzduchu, musíme sa do toho pustiť reálnymi krokmi,“ povedal.

Viceprimátor Michal Lazár zdôraznil, že vedenie mesta stojí na strane verejnosti, ktorá je znepokojená vývojom situácie v oblasti ovzdušia. „Robíme aj reálne kroky. Pripomeniem napríklad zriadenie komisie prašnosti,” poznamenal. Okrem toho vedenie mesta podľa Lazára rieši aj dopravnú infraštruktúru, parkovací systém či mestskú hromadnú dopravu v Ružomberku. „Kroky, ktoré robíme, smerujú k zlepšeniu stavu ovzdušia,“ doplnil.

Zmeny a doplnky územného plánu č. 4 schvaľovali mestskí poslanci na jar. Pôvodnú vetu o nepovolení prevádzok zhoršujúcich životné prostredie v meste vyškrtli a nahradili zhovievavejšou formuláciou. Minulý mesiac vystúpili na rokovaní mestského zastupiteľstva miestni aktivisti s požiadavkou, aby sa do územného plánu vrátila pôvodná veta. Poslanci im vtedy vyhoveli a prijali unesenie, v ktorom žiadali od primátora doplnenie. Toto uznesenie primátor nepodpísal.