Domáca Spoločnosť Regióny Bratislava Domáce Nitra Trenčín Trnava Ekonomika Top

Koronakríza vo veľkom zasiahla rozpočty krajov. Škrtajú všade, kde sa dá

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Koronakríza vo veľkom zasiahla nielen bežných ľudí, ale aj samosprávy. Kraje teraz musia škrtať a šetriť, kde sa dá. Pre spomalenie ekonomiky následkom koronakrízy totiž prišli v rozpočtoch o obrovské peniaze. Nastávajú tak pre ne ťažké časy. Ako sa s nepriaznivou situáciou popasujú? Kde sa najviac prejavia diery v rozpočtoch? Glob.sk to zisťoval v krajoch západného Slovenska. 

 

Na straty v rozpočte má vplyv najmä koronakríza. Samosprávy sa totiž rozhodli odložiť platenie podielových daní do momentu, kým sa situácia na Slovensku nevráti ako-tak do normálnu. Pre koronakrízu totiž vláda a Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodli o zatvorení väčšiny prevádzok na Slovensku. V normálnom režime nefungovali ani úrady a inštitúcie. Väčšina úkonov a prác (profesií) sa tak presunuli do online priestoru. Do 1. júna sú uzatvorené aj školy.

O škrtoch v rozpočte BSK sa ešte rozhodne

Pre Bratislavský samosprávny kraj tieto skutočnosti predbežne znamenajú výpadok v rozpočte vo výške 8 miliónov eur. O tom, kde sa bude kraj snažiť tieto straty zmierniť, rozhodnú 29. mája poslanci. „Inštitút finančnej politiky vydal prognózu, podľa ktorej Bratislavskú župu čaká výpadok daňových príjmov vo výške 8 miliónov eur. Aby sme však mohli naďalej fungovať a poskytovať obyvateľom kraja všetky dôležité služby, musíme pristúpiť k úprave rozpočtu a niektoré plánované aktivity odložiť. Poslancom sme predložili návrh, ktorý počíta s tromi oblasťami úspor – s presunom plánovaných investičných projektov, regulovaním dotačných prostriedkov a s úsporami v prevádzke,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Pôvodne sa rátalo s príjmami vo výške viac ako 100 miliónov eur. Už v apríli boli ale príjmy na daniach nižšie o 6 percent. A keďže samosprávne kraje nemajú vlastné nástroje na výber peňazí, sú závislé od výberu daní a iných poplatkov. Keďže zatiaľ to vyzerá tak, že výpadok bude 8 miliónov eur, samospráva navrhne také “škrty”, aby daných osem miliónov vykryli.

“Presun peňazí sa týka desiatich programov rozpočtu zo štrnástich. O takmer 1,4 milióna eur navrhuje župa znížiť výdavky v rámci spolufinancovania projektov EÚ na tento rok. Bežná a zimná údržba ciest nebude v roku 2020 obmedzená, župa však poslancom v materiáli navrhuje zníženie investičného plánu v oblasti cestnej infraštruktúry o 1,07 milióna eur, ktoré posunie začiatok dvoch veľkých plánovaných rekonštrukcií, a to úseky Šenkvice – Blatné a Bernolákovo – Nová Dedinka. Navrhovaný materiál o zmene rozpočtu BSK pre rok 2020 ráta aj s opatrením, ku ktorému už pristúpili viaceré kraje, a tým je pozastavenie poskytovania dotácií z vlastných príjmov kraja tretím osobám,” píše kraj na svojej stránke. Droba ďalej uvádza, že kraj v súčasnosti nie je v stave, že by mohli rozdať len tak dva milióny eur ako dotácie. Rozhodli sa preto zrušiť výzvy v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) a s neotvorením výziev v rámci Participatívneho rozpočtu či Územných dotácií. Peniaze ale nie sú jediný problém. Realizácia projektov nebude podľa Drobu možná aj pre protipandemické opatrenia a nedostatok času na ich realizáciu. “Uvedomujem si situáciu v treťom sektore, no v prvom rade musíme poskytovať kvalitné vzdelanie, sociálne služby i regionálnu dopravu pre obyvateľov,“ vysvetlil Juraj Droba.

Juraj Droba priznáva veľké škrty. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Pre pandémiu trpí aj cestovný ruch. Problémom sú prísne reštriktívne opatrenia krízového štábu. Z toho dôvodu sa množstvo podujatí nemohlo konať a organizovať – pozastavila sa činnosť Vláčika Záhoráčika a Malokarpatského expresu. “V kapitole Cestovný ruch sa počíta s úsporami vo výške bezmála 300 tisíc eur. Pandemické obmedzenia sa dotkli aj fungovania kultúrnych inštitúcií, celkové šetrenie v programe Kultúra je tak navrhnuté vo výške 320 tisíc eur. Rovnako sa pre obmedzenie fungovania v štandardnom režime počíta s úsporou aj v programe Sociálne služby, kde je navrhované zníženie výdavkov na úrovni 700 tisíc eur. Z podobného dôvodu sú navrhnuté aj opatrenia v programe Vzdelávanie, kde sa pre opatrenia výrazne obmedzili aktivity nad rámec originálnych kompetencií. To prinesie úsporu 800 tisíc eur. Šetriť bude aj samotný úrad BSK na svojom fungovaní, teda na odmeňovaní zamestnancov, kde sa očakáva úspora 100 tisíc eur,” uviedla župa. Avšak, dôjde aj k navýšeniu výdavkov, a to v oblasti cestovného ruchu – konkrétne v prímestskej doprave – vo výške pol milióna eur.