Spoločnosť Koronavírus Domáce

KORONAVÍRUS Učiteľ má nárok na náhradu príjmu, ak mu nie je umožnená práca z domu

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA – Ak zriaďovateľ školy či riaditeľ neumožní pracovať svojmu zamestnancovi z domu, tak má jeho pracovník nárok na náhradu príjmu. Počas prvých desať dní od zamestnávateľa a od 11-teho a ďalších dní nárok na dávku nemocenské od Sociálnej poisťovne, rovnako ako v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti. Na oficiálnej stránke Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku to vysvetľuje právnik zväzu Martin Miklu. Vo svojom príspevku podotýka, že je potrebné rozlišovať medzi nariadením karanténneho opatrenia orgánom verejného zdravotníctva a obmedzením činnosti škôl na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo riaditeľa školy.

 

Práve v prípade karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom verejného zdravotníctva sú všetky dotknuté subjekty povinné sa ním spravovať. Orgán verejného zdravotníctva určí, aké opatrenia má zamestnávateľ prijať. „Ak zamestnanci nemôžu vykonávať prácu z dôvodu, že majú podľa nariadeného karanténneho opatrenia zostať v domácej izolácii a dodržiavať protiepidemiologické opatrenia aj napriek tomu, že sa u nich neprejavujú príznaky ochorenia Covid-19, môže zamestnávateľ umožniť týmto zamestnancom vykonávať prácu doma, tzv. ‚home office‘,“ približuje Miklu. Dodáva, že ak zamestnávateľ neumožní vykonávať prácu doma, zamestnanci majú nárok na náhradu príjmu podľa zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Miklu ďalej ozrejmuje, že ak škola alebo školské zariadenie má obmedzenú činnosť na základe rozhodnutia jej zriaďovateľa či riaditeľa, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Za tú zamestnancovi prináleží náhrada platu vo výške jeho funkčného platu. Zamestnávateľ sa však môže dohodnúť so svojím pracovníkom na práci z domu. „Je v rozpore so zákonom, ak zamestnávateľ v takýchto prípadoch núti zamestnancov čerpať dovolenku, náhradné voľno, bezdôvodne absolvovať lekárske vyšetrenie, predstierať dočasnú pracovnú neschopnosť, prípadne čerpať dávku ošetrovné za účelom úspory mzdových nákladov,“ upozorňuje Miklu.