Regióny Košice

Košice prenajmú pozemky na dostavbu univerzitného areálu

Areálu Campusu Košického klastra nového priemyslu UPJŠ na Medickej ulici sa bude rekonštruovať. ZDROJ: UPJŠ

KOŠICE – Mesto Košice prenajme Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pozemky s cieľom realizácie rekonštrukcie a dostavby areálu Campusu Košického klastra nového priemyslu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na Medickej ulici. Ide o viac ako 17 000 štvorcových metrov. Celková cena predstavuje jedno euro ročne. Mestské zastupiteľstvo to schválilo na svojom utorkovom zasadnutí.

 

“Dotknutý priestor bude revitalizovaný ako verejné priestranstvo/námestie slúžiace potrebám študentov a širokej verejnosti, kde sa bude realizovať rozvoj vedy a výskumu na univerzitnej pôde,” uvádza sa v dokumente, ktorý poslanci odobrili. Dôjsť má k celkovej kultivácii priestoru, výmene povrchov, výsadbe a revitalizácii zelene, vytvoreniu cyklochodníkov a peších trás.

Areál tvorí zázemie univerzity. Jeho dominantou má byť novostavba Technologického a inovačného parku. Rekonštrukciou existujúcich objektov internátov sa má zas zvýšiť ich kapacita či kvalita ubytovania. Existujúce športoviská majú byť nahradené novostavbami, ktoré rozšíria možnosti športových aktivít. Parkovanie má byť zabezpečené v podzemí novostavieb.

Campus má byť prvým významným projektom Inovačného centra Košického kraja, ktorého cieľom je podporiť rozvoj inovácií a nových technológií vo východoslovenskom regióne. Jedným z jeho zakladajúcich členov je mesto Košice.