Regióny Košice

Košický kraj prerozdelí 350-tisíc eur na verejnoprospešné projekty

Košický samosprávny kraj podporí verejnoprospešné projekty. ZDROJ: wikipedia.org

KOŠICE – Košický samosprávny kraj vyhlásil dotačnú výzvu na verejnoprospešné projekty. Celkovo na ne rozdelí 350 000 eur, pričom jeden projekt môže získať 1 000 až 7 000 eur. Informoval o tom vo štvrtok Úrad Košického samosprávneho kraja. Výzva je otvorená do 24. apríla, alokácie pre jednotlivé okresy sú úmerné počtu obyvateľov.

 

“Podporíme projekty, ktoré pomôžu zlepšiť životné prostredie, podporia rozvoj vidieka, ale aj oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva, kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania či cirkevné projekty,” povedal predseda kraja Rastislav Trnka. Snahou podľa neho bolo napriek šetreniu pre ekonomickú krízu zachovať dotácie pre žiadateľov.

Maximálne financovanie projektu z dotácie je 90 percent nákladov, pričom desať percent predstavuje spoluúčasť. Jednou z podmienok je, aby výdavky v rámci projektu vznikli od 1. januára do 31. októbra 2023.

Z dotácií je možné v regiónoch vybudovať nové vodozádržné mechanizmy, vyčistiť alebo revitalizovať rieky či lesy, osadiť lavičky alebo mostíky. O peniaze z výzvy možno žiadať aj na podporu tradičných remesiel, obnovu kultúrnych pamiatok či sakrálnych stavieb, prezentáciu aktivít menšinovej a národnostnej kultúry, tradičnej kultúry či kreatívneho priemyslu.

Financie môžu pomôcť i so vzdelávaním seniorov, projektmi pre sociálne vylúčené komunity či smart službami v oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, dopravy alebo komunikácie s občanmi, oznámila samospráva.

Viac informácií o podmienkach výzvy je na webstránke kraja.