Regióny Nové Zámky Top

Kúpalisko v Podhájskej má VEĽKÝ PROBLÉM! Zatajovali dôležité informácie, OHROZOVALI tým ľudí

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

PODHÁJSKA – Obľúbená dovolenková destinácia na Slovensku Podhájska si zavarila na ďalší poriadny problém. Aktuálne zistenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Polície SR poukazujú nato, že sa v kúpalisku porušovali zákony. Pred verejnosťou to však tutlali.

 

Už v minulosti sa kúpalisko v Podhájskej riešilo v súvislosti s neplatnými zmluvami. Podľa zistení Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa ukázalo, že kúpalisko čerpalo vodu do svojich bazénov z geotermálneho vrtu aj bez platného oprávnenia, kvôli čomu im bola uložená pokuta 128 978€. Spoločnosť sa však odvolala.

Potom prišlo ďalšie veľké zistenie. Jedno z rozhodnutí, ktoré predložilo kúpalisko, bolo pozmenené. Jeho platnosť totiž mala vypršať už v roku 1994. Kúpalisko tak nelegálne vypúšťalo do miestneho potoka Liska a do rieky Žitava znečistenú vodu, čo spôsobilo veľké škody na životnom prostredí a došlo aj k umŕtveniu rieky.

Zdroj: TASR / Polícia SR

Odhalenie veľkého podvodu

Prevádzkovateľ vrtu a kúpaliska v Podhájskej predložil komisii na schvaľovanie množstiev podzemných vôd na Ministerstve životného prostredia, ktorá im mala povoliť ďalšie využívanie geotermálneho vrtu, analýzu zloženia vody. Vyšetrovanie prinieslo nečakaný záver! Zistilo sa, že v analýze bola zatajená dôležitá skutočnosť a to, že voda obsahuje rádioaktívne prvky.

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

Niektoré rádioaktívne prvky, ktoré vo vode našli, sú dokonca v takom veľkom rozsahu, že viacnásobne prekračujú povolené zdravotné limity. To značí, že Ministerstvo životného prostredia na základe sfalšovaných analýz zloženia geotermálnej vody Podhájska povoľovalo čerpanie geotermálnych vôd do verejného kúpaliska. Voda pritom mohla poškodiť zdravie ľudí. Rozsah a závažnosť tejto trestnej činnosti Ministerstvo životného prostredia neposudzuje a očakáva na výsledky orgánov činných v trestnom konaní.

Ministerstvo životného prostredia však sľubuje, že urobí všetko preto, aby čím skôr zosúladilo využívanie geotermálneho vrtu so zákonmi. Urobia všetko, čo budú môcť, aby znovu došlo ku obnoveniu čerpania termálnych vôd. Avšak vzhľadom na vyšetrovanie Polície SR ministerstvo čaká na výsledky najmä ak by sa ukázalo, že k podvodom dochádzalo aj na pôde Ministerstva životného prostredia.

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

Majitelia by mali konať

Podľa ministerstva by momentálne malo byť prioritou kúpaliska to, aby prišli s riešením, ako využívať takúto vodu a pritom neohroziť zdravie občanov. Ako informuje ministerstvo, to sa touto vecou nemôže zaoberať, keďže sú k tomu určené iné štátne orgány.

V predmetnej veci sme kontaktovali termálne kúpalisko v Podhájskej, na reakciu stále čakáme. Správu budeme aktualizovať.