Domáce Top

KYBERŠIKANA Polícia to nenechá len tak! Vinníkovi hrozí až 6 rokov väzenia

Zdroj: Ilustračná foto. TASR / AP Photo/Paul Sakuma, File

BRATISLAVA – Novela trestného zákona umožňuje polícii zakročiť proti kyberšikane. Vinníkovi pritom hrozí trest odňatia slobody až na 6 rokov!

 

Nebezpečné elektronické obťažovanie bude od 1.7. 2021 považované za trestný čin, uviedla to polícia na sociálnej sieti. Novela zákona tak prinesie polícii možnosť zakročiť proti akejkoľvek nebezpečnej kyberšikane. Kyberšikana je pritom v zákone definovaná ako: „kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systém alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že“

a) ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje

b)neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovozvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou                        ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach

Vinníkovi pritom hrozí trest odňatia slobody na jeden až štyri roky ak tento čin spácha na chránenej osobe alebo z osobitného motívu. Za mreže na dva až šesť rokov sa môže páchateľ dostať ak tento čin spôsobí značnú škodu, je tento obsah šírený s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech alebo ak bol za takýto čin už v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch  mesiacoch odsúdený.

Zdroj: FB / Polícia SR – Bratislavský kraj

Ako sa chrániť pred kyberšikanov?

Podľa polície je dôležité, aby si ľudia dávali pozor, aké osobné údaje zverejňujú a to vrátane fotografií a videí. Taktiež by človek mal uvážiť, komu tieto údaje sprístupní. Ak však už dôjde k šikane, riešte ju okamžite! „Čím dlhšie situáciu nechávate tak, tým sa môže zhoršovať a jej následky môžu byť závažnejšie,“ uviedla polícia.

Dôležité podľa polície je aj uchovávanie správ, „uschovávajte si dôkazový materiál – (emaily, SMS, MMS, históriu chatu) v prípade webových stránok s falošným profilom si urobte fotografiu pracovnej plochy.“

Ak vás niekto obťažuje zablokujte si ho alebo ho nahláste, „v emailovej alebo četovej komunikácií si môžete nastaviť blokovanie správ od osoby, ktorá vás šikanuje alebo môžete nahlásiť obťažovanie administrátorovi stránky,“ uviedla polícia.