Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Dostupné sú aj LACNÉ a výhodné pôžičky! TOTO by ste mali vedieť

Hypotéky aj úvery na bývanie je takmer nemožné získať. Zdroj: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Získať v súčasnosti výhodné hypotéky, pôžičky alebo úvery je takmer nemožné. Problémy majú nielen tí, čo majú pravidelný príjem, ale aj študenti. Aj keď študentské pôžičky sú jednou z možností, ako si vylepšiť finančnú situáciu popri štúdiu na vysokých školách  

 

Študentská pôžička sa dá porovnať so spotrebiteľskými úvermi, ale je vo viacerých smeroch výhodnejšia. Pôžičky pre študentov sú osobitnou kategóriou úverov a študenti ich môžu získať buď prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania alebo prostredníctvom bánk, ktoré poskytujú študentom pôžičky s podmienkou ručiteľa za úver. Ako informuje financnykompas.sk študentská pôžička je výhodná kvôli nízkym alebo žiadnym poplatkom za jej vybavenie, dlhej lehote splácania, možnosti začať splácať pôžičku až po skončení štúdia a kvôli výhodnej úrokovej sadzbe. Niekedy nie je potrebné dokladovať ani príjem. Nevýhodou študentskej pôžičky je, že banka zvyčajne vyžaduje ručiteľa – to je osoba s pravidelným príjmom, najčastejšie rodič. “Napríklad Slovenská sporiteľňa poskytuje pôžičky pre vysokoškolákov na čokoľvek s úrokovou sadzbou 5,99% ročne so 100 % zľavou z poplatku za poskytnutie úveru, bez dokladovania účelu s okamžitým poskytnutím po podpise zmluvy a splnení podmienok banky. Ako aj s mimoriadnou splátkou raz mesačne cez Georgea, najmenej je to 20 EUR a najviac trojnásobok mesačnej splátky,” konštatuje financnykompas.sk. Podmienky jej získania sú jednoduché.  

 • Musíte byť študentom denného štúdia vysokej školy vo veku 18 až 26 rokov 
 • Musíte predložiť občiansky preukaz a potvrdenie o návšteve školy, doma alebo v zahraničí 
 • Musíte priviesť osobu s pravidelným príjmom, ktorá spolu s vami bude splácať úver 

Ďalej je tu Fond na podporu vzdelávania – Študentská pôžička. “Pôžička na vzdelanie je bez poplatkov a s rovnakou úrokovou sadzbou pre všetkých študentov. Pôžička sa neúročí počas obdobia, kedy vzniká nárok na zákonný odklad splátok pôžičky, t. j. počas štúdia do ukončenia prvého vysokoškolského štúdia II. stupňa a počas materskej a rodičovskej dovolenky, ak študent kvôli nej prerušil štúdium,” zdôrazňuje financnykompas.sk a zároveň dodáva možné typy pôžičiek. 

Hypotéky aj úvery na bývanie je takmer nemožné získať. Zdroj: archív zoznam.sk

Pôžička pre študentov zabezpečená ručiteľom 

 • Žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na zahraničnej vysokej škole 
 • V čase doručenia žiadosti o pôžičku musí byť žiadateľ o pôžičku zapísaný do ročníka v akademickom roku 2022/2023 
 • Je bezúčelová – peniaze teda môže minúť na čokoľvek 

Pôžička pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom 

Žiadateľom o pôžičku môže byť študent I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky a ktorý nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku z fondu a zároveň spĺňa aspoň jedno z nasledovných kritérií: 

 • je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti alebo 
 • je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo 
 • je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča 
 • v čase doručenia žiadosti o pôžičku musí byť žiadateľ o pôžičku zapísaný do ročníka v akademickom roku 2022/2023, 
 • žiadateľ nemôže mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 
 • je bezúčelová