Spoločnosť Domáce

Lesníci a archeológovia predstavili technológiu leteckého laserového skenovania

Zdroj: TASR / Oliver Ondráš

BRATISLAVA – Mapovanie lesov, ale aj odhalenie archeologických nálezísk je možné aj s pomocou technológie leteckého laserového skenovania. Technológiu označovanú ako LIDAR predstavili koncom mája slovenskí lesníci a archeológovia. Ako agentúru SITA informoval hovorca Národného lesníckeho centra Ján Lichý, LIDAR kombinuje presné meranie laserovým lúčom a presné určovanie polohy pomocou navigačných systémov s prístrojom určujúcim presnú polohu a rýchlosť lietadla.

 

Túto technológiu je podľa neho možné použiť pre meranie vzdialenosti, veľmi presné mapovanie terénu pre veľké a často ťažko prístupné plochy či pre meranie vlastností atmosférických javov. „Výsledkom snímania je mračno bodov, z ktorého sa po spracovaní môže vytvoriť digitálny model povrchu Zeme či 3D modely budov a iných objektov. Využiteľnosť technológie je obrovská, najmä v oblasti mapovania lesov, lesných ciest a potokov, pri inventarizácii lesov či pri stanovovaní objemu celkovej biomasy,“ približuje Lichý.

Táto technológia je užitočná aj pre archeológov. Pomocou štúdia výstupov z LIDAR dokázali pracovníci Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) na čele s jeho riaditeľom Matejom Ruttkayom a pod vedením Jána Beljaka identifikovať v krajine pozostatky ľudskej činnosti, ktoré sa zachovali predovšetkým v lesoch. Technológia LIDAR totiž umožňuje odfiltrovať les, akoby tam vôbec nebol. Vďaka tomu sa už objavili viaceré nové archeologické lokality. „Tento postup ušetril veľmi veľa času, keďže už bolo zrejmé, kam treba ísť. Medzi novoobjavené lokality patria hradiská z doby bronzovej i včasného stredoveku, ale aj líniové valy. Konkrétne bolo možné doplniť priebeh tzv. Spečeného valu v Honte, ktorý sa v úseku medzi Bátovcami a Žemberovcami nedal predtým identifikovať,“ objasňuje Lichý. Dodáva, že zrekonštruovaná bola aj sieť historických ciest v okolí Pustého hradu vo Zvolene, našli sa doklady ťažby kameňa či výroby dreveného uhlia z obdobia stredoveku a novoveku.

Národné lesnícke centrum usporiadalo k téme v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV i ďalšími odborníkmi 27. mája neformálne stretnutie. Informovali na ňom o tom, ako lesníci pomáhajú zachraňovať históriu, ako archeológovia využívajú moderné technológie a ako ich spolupráca prispieva k zachovaniu historického dedičstva pre ďalšie generácie.