Spoločnosť Domáce GPlus Top

Liečiť sa nedá, avšak život s jej príchodom nekončí. Choroba, ktorej sa seniori boja viac ako rakoviny

Ilustračná foto Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Prichádza nenápadne, príčiny jej vzniku sú nejasné a blízkych doslova ničí. Starecká demencia trápi nejedného seniora. Zmeny nálad či zabúdanie netrápia len rodinu, ale aj pacientov samotných. Život s touto chorobou je síce náročný, no dá sa zvládnuť. Ako včas odhaliť, že na prvý pohľad prirodzená situácia sa zhoršuje? Dá sa choroba ešte zvrátiť? Je život so stareckou demenciou stratený? 

 

Každý raz za čas na niečo zabudne. Kde si dal kľúče, či zamkol auto alebo či vyniesol smeti. Takéto občasné zabúdanie je však prirodzené a nie je potrebné robiť paniku. Ak sa však výpadky krátkodobej pamäti opakujú, ak starý človek začína mať problémy s pozornosťou, rečou či orientáciou v priestore, je nutné vyhľadať odbornú pomoc. 

Všeobecný lekár, psychológ alebo neurológ dokážu vyšetrením určiť či skutočne ide o stareckú demenciu a o aký druh konkrétne. Seniorov totiž dokáže na ceste životom postretnúť niekoľko porúch mozgu. Dokonca nemusí ísť ani o nezvratné ochorenie a to v prípade vaskulárnej demencie (spôsobenej upchatím cievy v mozgu). Platí to aj pre demenciu spôsobenú nádorom v mozgu. Avšak, medzi degeneratívne poškodenia patria Parkinsonova choroba a Alzheimerova choroba či ich kombinácia. Liečiť sa však nedajú. Včasná diagnostika a správne nastavená liečba ale dokážu progres týchto ochorení výrazne spomaliť. 

Starecká demencia nastupuje pozvoľne ako občasné zabúdanie. Zdroj: pixabay.com

Riziková skupina?

Prieskumy ukazujú, že demencia je pre seniorov väčším strašiakom ako rakovina. Do ich života sa vkráda nenápadne a jej príčina nie je presne známa. Niektoré štúdie však poukazujú na rizikové faktory ako vysoký krvný tlak, diabetes či zvýšená hladina cholesterolu.

Pri stareckej demencii sa začína u seniora meniť nálada. V prvých štádiách choroby sa ju snaží pred blízkymi maskovať a prejavy zľahčovať. Začne sa vyhýbať iným ľuďom, rodine, prestane chodiť na nákupy, variť a dištancuje sa od iných bežných aktivít, pri ktorých by sa demencia mohla prejaviť a mohlo ju spozorovať okolie. „Postupná odkázanosť na pomoc iného človeka sa veľmi často podpisuje pod depresívne stavy. Ľudia vo vyššom veku preto bývajú nevrlí, nespokojní a niekedy aj horšie spolupracujú, čo kladie zvýšené nároky predovšetkým na tých, ktorí sa o nich starajú,“ vysvetlil psychológ Ľudovít Dobšovič. Senior si častokrát ani sám pred sebou nechce priznať, že stráca svoj životný štandard. 

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Pomoc je nevyhnutná

Senior trpiaci stareckou demenciou je odkázaný na pomoc iných. Najskôr si starostlivosť vyžaduje len pri zriedkavých situáciách. Pri nenastavení farmakologickej aj nefarmakologickej liečbe choroba postupuje rýchlo. Vtedy senior začne potrebovať pomoc pri všetkom – jedení, obliekaní, vylučovaní… „Podľa mojich skúseností ľudia starajúci sa o blízkeho postihnutého demenciou často, keď sa ochorenie rozvinie, prežívajú pocity hanby alebo zlyhania, že sa už o chorého nevládzu plnohodnotne starať. Podľa mňa však tieto pocity nie sú namieste. Čím viac sa o tom bude hovoriť a čím viac zariadení, ktoré budú poskytovať adekvátnu pomoc, vznikne, tým lepšie to bude pre chorých aj pre ich blízkych,“ popísala svoje skúsenosti spoluautorka projektu Agapé Senior Park Adriana Škriniarová.

Starecká demencia je síce neliečiteľná, avšak v odborných zariadeniach sa osvedčili metódy ako reminiscencia (práca so spomienkami a s dlhodobou pamäťou), arteterapia, muzikoterapia či snoezelen, ktoré spomaľujú priebeh choroby. 

Seniori potrebujú pomoc blízkych. Zdroj pixabay.com

Mohlo by vás zaujímať: