Regióny Nitra

Likvidáciu čiernej stavby pod hradom by zrejme muselo zaplatiť mesto

Nitrianski poslanci o zbúraní čiernej stavby nerozhodli. ZDROJ: nitra.eu

NITRA – Odstránenie čiernej stavby pod Nitrianskym hradom by si vyžiadalo vyše 340 000 eur. Podľa analýzy, ktorú si nechala vypracovať radnica, by zrejme všetky náklady na zbúranie objektu na Podzámskej ulici muselo zaplatiť mesto zo svojho rozpočtu.

 

Nelegálna trojpodlažná stavba z lodných kontajnerov vznikla pod Nitrianskym hradom pred viac ako piatimi rokmi. Aj napriek tomu, že mesto má v rukách právoplatné rozhodnutie o jej odstránení, budova v centre mesta stále stojí. Jej majiteľ ju neodstránil ani po opakovaných výzvach súdneho exekútora. Mesto môže čiernu stavbu zbúrať aj samo, náklady na asanáciu si môže následne vymáhať od majiteľa stavby.
Podľa vypracovanej analýzy je však nereálne, že by radnica nejaké peniaze získala. “Na žiadosť mesta Nitra súdny exekútor opätovne preveril oficiálne majetkové pomery povinného. Zo zistení vyplýva, že ak mesto pristúpi k odstráneniu nepovolenej stavby, bude to na vlastné náklady bez možnosti úhrady trov od povinného,” uvádza v materiáli zástupkyňa prednostu mestského úradu Ivana Buranská.

Ak by teda mesto chcelo zlikvidovať čiernu stavbu na Podzámskej ulici, muselo by vo svojom rozpočte najskôr nájsť vyše 340 000 eur. Náklady však môžu byť aj vyššie. “Projektantovi nebola sprístupnená stavba pre tvaromiestnu obhliadku. Cena búracích prác preto bola určená na základe projektovej dokumentácie, a teda nemusí byť konečná,” pripomenul mestský úrad.
Okrem vyčlenenia financií by mesto muselo zabezpečiť firmu na búracie práce, stráženie staveniska i samotné búrane. Pri ňom musí predchádzať vzniku škody na susedných stavbách a verejnej komunikácii. Zároveň by muselo zabezpečiť usmernenie dopravy i prítomnosť mestskej polície. “V priebehu odstraňovania stavby je potrebné taktiež zabezpečiť odnesenie hnuteľných vecí a odvoz odpadového materiálu a jeho zneškodnenie. Súdny exekútor by musel zabezpečiť doručenie a zverejnenie výzvy na opustenie stavby povinnému a obyvateľom objektu, a tiež upozornenie Policajného zboru SR o termíne odstraňovania a o tom, že v objekte sa môžu nachádzať ľudia,” konštatuje sa v analýze.

O materiáli, v ktorom boli zhrnuté možnosti pri búraní čiernej stavby v centre Nitry, rokovali na svojom marcovom rokovaní aj mestskí poslanci. O ďalšom postupe však nerozhodli a analýzu iba vzali na vedomie.