Spoločnosť Domáce

LSD spôsobuje duševné poruchy. Odborníci chcú s drogou liečiť

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – LSD patrí medzi najznámejšie drogy na Slovensku. Mení náladu, skresľuje vnemy, spôsobuje pocit eufórie, úzkosti či paniky. Ale predsa by mohla mať aj iné využitie, ako sa na prvý pohľad zdá. Myšlienka, liečiť formou halucinogénu, nie je až taká vzdialená a šialená. Výskumy však nemá kto financovať a na slovenské pomery sú nesmierne drahé. Čo odborníci zamýšľajú s touto drogou?

 

Drogy a závislosť na nich, sú bohužiaľ častým spoločenským javom aj na Slovensku. Marihuana, pervitín, heroín či halucinogény prenikli ako do spoločenského, tak aj do politického života. Návykové látky sa objavujú už aj vo vzdelávacích zariadeniach. Populačné prieskumy poukazujú na fakt, že na stredných školách žiaci vo veku od 16 do 19 rokov vyskúšali niekoľko druhov drog. Z 11-tisíc opýtaných študentov vyskúšalo 40% marihuanu, 9% haluginogény, 6% pervitín a 1% heroín. Slováci však naďalej neprejavujú záujem o liečbu ich závislosti. Kvôli drogám sa minulý rok liečilo 3 038 ľudí. Ľudia závislí na haluginogénoch tvorili z tohto počtu len 0,13% (1 pacient za 10 rokov).

Liečení kvôli drogám na Slovensku za rok 2018:

Liečení kvôli drogám na Slovensku za rok 2018. Zdroj: NCZI

Zákon a poriadok

Pokiaľ by LSD slúžilo ako liečivo, mohlo by odstrániť depresie, úzkosti, alkoholizmus, nikotinizmus a posttraumatické stresové poruchy. Má to však niekoľko háčikov. LSD je podľa medzinárodného dohovoru OSN a slovenského zákona o omamných a psychotropných látkach najprísnejšie kontrolovaných látok. Jeho užívanie však nie je trestné. Držanie, výroba a distribúcia už trestná je. Napriek jeho možným pozitívnym účinkom, lekár LSD nesmie predpísať. Vo svete ešte stále nie je registrované ako liečivo.

Síce sa LSD môže používať na výskumné účely, ale vývoj nového lieku by bol finančne náročný. V prepočte vyjde 3 miliardy amerických dolárov (približne 2,7 miliardy eur). Takéto výskumy si tak môžu dovoliť len obrovské farmaceutické firmy. V oblasti medicínskeho využitia tejto drogy sa uskutočnilo aj veľmi málo kvalitných štúdií. Metodológia výskumu je tiež veľmi zložitá a odborníci nepoznajú odpovede na niekoľko zásadných otázok. Aké sú bezpečné dávky LSD? Ako dlho ho možno podávať? Akí sú vhodní pacienti? Sú možné dlhodobé negatívne následky? Je riziko zdravotných komplikácií?

Pokiaľ by LSD slúžilo ako liečivo, mohlo by odstrániť depresie, úzkosti, alkoholizmus, nikotinizmus a postraumatické stresové poruchy. Zdroj: pixabay.com

Výhody vs. nevýhody

Odborníci si stoja za názorom, že LSD nevyvoláva závislosti, pri jeho požití hrozí len malé riziko úmrtia a má možné terapeutické účinky. Táto droga má však aj odvrátenú stranu. Pri jej požití hrozí riziko vyvolania vážnej duševnej poruchy či riziko sebapoškodenia. Pätnásť percent populácie pritom má predispozíciu, že sa v nich môže vyvinúť schizofrénia.

A čo na to odborníci?

,,Sme za realizáciu konkrétnych, rigoróznych výskumov LSD ako možného lieku, ktoré boli a sú v súčasnosti realizované vo svete. V prípade schválenia LSD ako lieku, po preverení rešpektovanými medicínskymi autoritami WHO, EMA, FDA, ŠÚKL, sme pripravení na jeho využitie v medicínskej praxi,” povedal hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica. Stanoviská, ako napríklad to od Centra pre liečbu drogových závislostí, však majú len odporúčací charakter. Posledné slovo má vláda.

Odborníci si stoja za názorom, že LSD nevyvoláva závislosti, pri jeho požití hrozí len malé riziko úmrtia a má možné terapeutické účinky. Na snímke hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica. Zdroj: TASR / Pavol Zachar