Spoločnosť Domáce

Lubyová vyhlásila súťaž. Poradenské centrá môžu získať príspevok na skvalitnenie svojich služieb

Zdroj: archív

BRATISLAVA – Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie spolu s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva môžu získať finančný príspevok na svoje rozvojové projekty. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok na podporné opatrenia pre skvalitňovanie psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva na rok 2019. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ SR.

 

Celkovo na tento účel vyčlenilo 30-tisíc eur. Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, zašlú vyplnenú žiadosť príslušným odborom školstva okresných úradov v termíne do 31. mája. Podrobné informácie o výzve spolu s potrebnými formulármi sú zverejnené na stránke ministerstva školstva.

Maximálna výška finančného príspevku na jeden rozvojový projekt je stanovená na 3-tisíc eur. Spoluúčasť zo strany žiadateľa je minimálne päť percent z pridelenej sumy.

V minulom roku bolo schválených 14 rozvojových projektov s takýmto zameraním, pričom rezort školstva ich podporil finančnými príspevkami v celkovej výške 29 779 eur.