Regióny Banská Bystrica

Ľudia v TOMTO meste sa dočkali! Takto bude vyzerať váš OBNOVENÝ mestský park

Takáto by mala byť podoba mestského parku. ZDROJ: FB/Ján Nosko
BANSKÁ BYSTRICA – Po rozsiahlom participatívnom procese, vďaka ktorému banskobystrická samospráva v minulom roku získala od Banskobystričanov i odbornej verejnosti desiatky požiadaviek o budúcej podobe Mestského parku na Tajovského ulici, vyhlásila v závere októbra 2022 verejnú anonymnú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov na revitalizáciu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Informuje o tom primátor Ján Nosko na sociálnej sieti.
Kvalitu doručených prác hodnotila medzinárodná odborná porota zložená z renomovaných domácich i zahraničných autorizovaných architektov. “Hoci nemali ľahkú úlohu a vybrať najlepší návrh bolo náročné, napokon sa rozhodli. Víťazom sa stal tím z Ateliéru Gulačová Šereš architekti – Irenej Šereš, Lenka Gulačová, Romana Šašinková a Katarína Gáliková – ktorý najlepšie dokázal identifikovať problémy a poukázal na celoročný potenciál mestského parku,” konkretizuje primátor.
Do verejnej anonymnej projektovej súťaže návrhov pod názvom „Mestský park Banská Bystrica“ sa prihlásilo celkovo 12 tímov s požadovanou odbornou spôsobilosťou. Keďže obľúbené miesto stretávania sa obyvateľov patrí medzi národné kultúrne pamiatky, návrh revitalizácie mestského parku musí prihliadať na zachovanie jeho pôvodnej kompozície a priestorového usporiadania vegetačných i architektonických prvkov.
“Podľa členov medzinárodnej poroty bolo zadanie na rekonštrukciu historického parku pomerne náročné. Napriek tomu bola úroveň návrhov veľmi vysoká a jednotliví účastníci súťaže si dali záležať na tom, aby si priestor, ako aj historické podklady naštudovali,” prezrádza Ján Nosko.
Víťazný návrh rešpektuje pôvodnú dispozíciu parku a citlivo ho plní novými funkciami s dodržaním logiky jeho užívania. Víťazný tím pomerne jednoduchými zásahmi naznačil možnosti na zvýšenie kvality parku a jeho atraktivity na dlhodobejší pobyt v rámci aktívneho i pasívneho relaxu. Najcitlivejšou kapitolou prerodu celého parku je obnova alejí. Zaujímavý je posun altánku mimo kompozičného jadra v záujme docielenia univerzálneho centrálneho stretávacieho priestoru nahradením záhonovej výsadby multifunkčným celoročne využiteľným vodným prvkom – na pochôdznu ochladzovaciu fontánu v letných mesiacoch a na dočasnú ľadovú plochu v zimných mesiacoch.
“Som veľmi rád, že spomedzi takých kvalitných návrhov sa porote podarilo vybrať ten najlepší. Reaguje na výzvy budúcnosti a prináša riešenia, ktorými budeme vedieť reagovať na zmenu klímy. Zároveň v sebe ponecháva dôležitý odkaz minulosti. Ďakujem všetkým účastníkom súťaže. Každý jeden nám ukázal svoju kvalitu a inšpiroval nás do budúcna aj pri riešení iných projektov. Ďakujem celej odbornej porote, všetkým fundovaným odborníkom, no v neposlednom rade odboru architekta mesta a zamestnancom mestského úradu, ktorí na projekte mestského parku neustále pracujú. Som presvedčený, že v prípade tak dlho diskutovanej revitalizácie mestského parku sme sa posunuli o ďalší významný krok vpred,” dodáva primátor.
Takáto by mala byť podoba mestského parku. ZDROJ: FB/Ján Nosko