Spoločnosť Domáce

Ľuďom, ktorí potrebujú domáce ošetrovanie, pomáhajú ADOS. Sú však poddimenzované

Zdroj: TASR / Oliver Ondrᚹ

BRATISLAVA – Človek prepustený z nemocnice by sa do troch dní mal hlásiť u svojho všeobecného lekára, ktorý posúdi, či pacient potrebuje ošetrovanie aj v domácom prostredí. Pacienti odkázaní na domácu ošetrovateľskú starostlivosť a ich rodinní príslušníci sa môžu obrátiť na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Pre TASR to povedala predsedníčka Asociácie ADOS v SR Janka Bartková.

 

Starostlivosť môže odporučiť aj ošetrujúci lekár z hospitalizácie, prípadne odborný lekár, ktorý pacienta ošetril. Ošetrovateľská starostlivosť je hradená z verejného zdravotného poistenia. ADOS sú zmluvnými partnermi všetkých troch zdravotných poisťovní na Slovensku.

Z údajov, ktoré TASR poskytli zdravotné poisťovne, vyplýva, že Všeobecná zdravotná poisťovňa v roku 2019 uhradila ADOS výkony v hodnote 18,28 milióna eur. Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera zaplatila ADOS 3,9 milióna eur a Union ZP 1,36 milióna.

Podľa prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Márie Lévyovej sú služby ADOS na Slovensku v porovnaní s inými krajinami poddimenzované a nedostatočne financované. Zdravotné poisťovne neprehodnocujú reálne potreby občanov na služby ADOS a nemajú motiváciu prekračovať zákonne stanovený normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na počty sesterských miest v ADOS. Na Slovensku funguje 180 ADOS v ktorých pracuje 808 sestier, čo je podľa Lévyovej veľmi málo v porovnaní s potrebami ťažko chorých pacientov.