Regióny Púchov

Majiteľovi pozemku došla trpezlivosť. Prístupovú cestu do obytnej štvrte zatarasil

Ilustračná foto Zdroj: pixabay.com

PÚCHOV – Osadením troch betónových dielcov a zákazovej značky s upozornením, že ide o súkromný pozemok sa rozhodol riešiť niekoľkomesačný spor s púchovskou radnicou majiteľ parcely, po ktorej vedie jedna z prístupových ciest do štvrte rodinných domov v Púchove. Vedenie mestského úradu s postupom vlastníka pozemku nesúhlasí a vyzve ho na odstránenie zátarasy. V prípade, že sa tak nestane, avizuje podanie trestného oznámenia.

 

Stanislav Žiačik je majiteľom pozemku o výmere 1 107 metrov štvorcových viac ako desať rokov. V dávnej minulosti na ňom bola umiestnená benzínová pumpa a cesta, ktorá križuje poväčšinou zelenú plochu parcely, je jej pozostatkom. V roku 2016 tu v rámci dopravného riešenia križovatky ulíc J. Kráľa a Komenského nechal mestský úrad osadiť dopravné značky prikazujúce vjazd cez súkromnú parcelu. Stanislav Žiačik tvrdí, že sa tak stalo bez predchádzajúcej dohody.

V otvorenom liste adresovanom poslancom mestského zastupiteľstva 4. septembra 2019 bilancoval všetky svoje snahy o dosiahnutie dohody s bývalým primátorom Rastislavom Henekom, ale aj súčasnou primátorkou Katarínou Henekovou. “Dňa 20. júna 2019 bola prostredníctvom môjho právneho zástupcu zaslaná mestu Púchov predžalobná výzva na začatie rokovaní o možnostiach nápravy vzniknutého protiprávneho stavu. V závere výzvy som informoval o zámere osadiť na dotknutej parcele betónovú zátarasu, ktorá znemožní prejazd motorovými aj nemotorovými dopravnými prostriedkami,” uviedol Žiačik. Podľa jeho slov nasledovalo len neoficiálne stretnutie s právnym zástupcom mesta.

Majiteľ pozemku v sobotu 19. októbra svoju hrozbu zatarasenia pozemku naplnil a umiestnil tu tri betónové dielce spolu so zákazovými značkami a upozornil, že ide o súkromný pozemok. Radnica ešte v ten deň reagovala dočasnou zmenou organizácie dopravy, keď doterajší jednosmerný výjazd z Ulice J. Kráľa na Komenského ulice úpravou značenia zobojsmernila. “Svojvoľné osadenie dopravného značenia a zátarasy na verejnej komunikácii je v rozpore s rozhodnutím cestného správneho orgánu, v rozpore so zákonným vecným bremenom, a preto mesto Púchov bezodkladne vyzve vlastníka pozemku, aby zátarasy a dopravné značenie odstránil, a aby komunikáciu uviedol do pôvodného stavu,” uvádza sa v oficiálnom stanovisku mesta Púchov. Ak by sa tak nestalo, je púchovská samospráva pripravená podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania úmyselného trestného činu verejného ohrozenia a takisto návrh na vydanie neodkladného opatrenia o vypratanie betónových blokov.

Pohľad do listu vlastníctva, ktorým disponuje Žiačik, hovorí, že predmetný pozemok je v jeho výlučnom vlastníctve so spôsobom využívania “okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň”. Nie je v ňom zmienka ani o cestnom telese, ale ani o vecnom bremene, na ktoré sa vedenie púchovskej radnice odvoláva. Rozhodnutie v celom spore tak pravdepodobne bude musieť urobiť až súd.