Domáce

Makó si môže vydýchnuť. Konflikt záujmov inšpekcia nepotvrdila

Zdroj: SITA / Diana Černáková

BRATISLAVA – Inšpekcia finančnej správy (FS) prešetrila medializované informácie o potenciálnom konflikte záujmov riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta Makóa. Z prešetrovania vyplynulo, že Makó zákon neporušil.

Medializované informácie týkajúce sa potenciálneho konfliktu záujmov v súvislosti s podnikaním partnerky a rodinných príslušníkov riaditeľa KÚFS prešetrila sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly. “Z výsledkov prešetrenia vyplýva, že riaditeľ KÚFS Ľudovít Makó zákon neporušil,” uviedla finančná správa.

FS ďalej konštatuje, že orgánmi štátnej správy v oblasti dozoru nad hazardnými hrami sú podľa zákona Finančné riaditeľstvo SR, daňové a colné úrady, a nie KÚFS. Akcia voči kvízomatom, pri ktorej zasahoval aj KÚFS, bola zameraná na prevádzky, ktoré v rámci platnej legislatívy nie sú herňou.

 “Čo sa týka podnikateľských aktivít rodinných príslušníkov, neexistuje žiadna právna norma, ktorá by finančnej správe ukladala povinnosť zisťovania podnikateľských aktivít a iných informácií o rodinných príslušníkoch,” dodáva finančná správa. Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly zároveň overila, že zákon o štátnej službe colníkov v tomto prípade nebol porušený. Podľa FS sa zákon nevzťahuje na rodinných príslušníkov.

Makó s teraz už bývalým šéfom Finančnej správy Františkom Imreczem. Zdroj: TASR / Marko Erd