Regióny Žilina

Martin dostane takmer päť miliónov eur na obnovu rozvodov tepla

V Martine obnovia rozvody tepla. ZDROJ: teraz.sk

MARTIN – Spoločnosť MH Teplárenský holding dostane takmer päť miliónov eur na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov centrálneho zásobovania teplom v Martine. Financie jej poskytne Environmentálny fond formou dotácie z Modernizačného fondu. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.

 

“Rekonštrukciou a optimalizáciou rozvodov tepla a zmenou média z parného na horúcovodné sa rozvody tepla prispôsobia zníženému dopytu po využiteľnom teple a vytvoria sa predpoklady na zníženie spotreby primárnej energie,” uvádza sa v zmluve. Majú sa tak znížiť straty tepla vznikajúce v rozvodoch, čo sa prejaví v nižšej potrebe výroby tepla. Spoločnosť bude projekt spolufinancovať 15 percentami.

Nové potrubia budú zároveň podľa zmluvy vybavené systémom vyvedeným na dispečing teplárne, ktorý bude mať pod kontrolou celú trasu. “V každom okamihu bude možné vyhodnotiť stav potrubia a v prípade poruchy ju okamžite lokalizovať a následne odstrániť,” priblížili v zmluve. Projektom sa zníži množstvo produkovaných emisií a tiež výdavky na opravy a udržiavanie rozvodov tepla.

MH Teplárenský holding prepája a zefektívňuje aktivity šiestich štátnych teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Zvolene, Martine, Žiline a v Košiciach. Zabezpečujú teplo a poskytujú služby pre približne 320.000 domácností.