Spoločnosť Domáce

Matica slovenská vydala aktualizovaný Krátky slovník slovenského jazyka

Budova Matice slovenskej. Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

BRATISLAVA – Vo Vydavateľstve Matice slovenskej (MS) vyšlo piate vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ktoré obsahuje viac ako 60.000 slov. Podľa hovorkyne MS Veroniky Grznárovej patrí k štyrom základným kodifikačným príručkám slovenčiny, ktoré schvaľuje Ministerstvo kultúry SR na základe zákona o štátnom jazyku.

 

Na aktualizácii kodifikačnej príručky súčasnej spisovnej slovenčiny pracovali autori Ján Kačala, Mária Pisárčiková a Matej Považaj. “K príprave nového vydania nás priviedli predovšetkým zmeny v slovnej zásobe a významoch slov, o ktoré sa náš jazyk obohatil v ostatných desaťročiach. Slovník je určený všetkým používateľom nášho jazyka, osobitne žiakom, študentom, ich rodičom a pedagógom. Jeho základným poslaním je rozširovanie poznatkov o našom národnom jazyku a zvyšovanie jazykovej kultúry,” priblížil vedúci autorského kolektívu Ján Kačala.

Jadrom slovníka je slovná zásoba súčasnej spisovnej slovenčiny a významové členenie pomenovaní. “No sú v ňom aj základné gramatické a slovnodruhové údaje, štýlová a štylistická charakteristika slova a v niektorých prípadoch aj jeho pôvod a výslovnosť. Nachádzajú sa v ňom aj upozornenia na nespisovné a nesprávne podoby slova. Významy sa dokladajú živými spojeniami, ktoré ukazujú život daného slova v jazykovej praxi,” doplnila Grznárová.

Predchádzajúca verzia Krátkeho slovníka slovenského jazyka vyšla v roku 2003. “Slovník v aktualizovanej podobe verejnosť nenájde v digitálnej podobe. Na internete je sprístupnená iba predošlá verzia, ktorá je v prípadoch mnohých slov a slovných spojení už neaktuálna. MS týmto vydaním prináša slovenskej verejnosti po Pravidlách slovenskej výslovnosti už druhú kodifikačnú príručku súčasnej spisovnej slovenčiny,” spresnil riaditeľ Vydavateľstva MS Stanislav Muntág s tým, že slovník je významnou príručkou nielen pre školy, ale aj pre úrady štátnej a verejnej sféry, prekladateľov či novinárov.