Politika Domáce Top

Matovič o rozdeľovaní Námestia SNP nevedel. Vraj na to nebol dôvod

Igor Matovič o zmene názvu "rezervovaného" námestia upovedomený nebol. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Matovič vraj nevedol o tom, že miesto, ktoré si “rezervoval” na výročie Nežnej revolúcie, sa má premenovať. A Staré Mesto ani nepokladalo za potrebné ho o tom upovedomiť. Líder hnutia OĽaNO na celých šesť dní ohlásil zhromaždenie na bratislavskom Námestí SNP – dejisku významných udalostí z novembra ’89, až s polročným predstihom. Veľkolepo si tu plánoval pripomenúť okrúhle – 30. výročie revolúcie. Magistrát hlavného mesta na čele s primátorom Matúšom Vallom však prišiel s nápadom časť námestia premenovať. A to ešte pred 17. novembrom. Zaskočený Matovič sa teraz pýta, prečo.

 

Líder Obyčajných ľudí Igor Matovič zvolanie zhromaždenia na Námesti SNP medzi 14. až 19. novembrom zrealizoval v najskoršom možnom termíne, v akom to zákon umožňoval, teda pol roka pred jeho konaním. Na zastupiteľstvo Starého Mesta sa obrátil už 17. mája. Necelé dva mesiace na to, 11. júla sa však na rovnakú inštanciu obrátil aj bratislavský primátor Matúš Vallo. Starostku Starého Mesta Zuzanu Aufrichtovú listom požiadal, aby pripravila materiál pre miestne zastupiteľstvo ohľadom premenovania časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie. “Ako najvhodnejšia možnosť sa nám javí pomenovať týmto názvom časť Námestia SNP pred Starou tržnicou,” uviedol.

“Po schválení uznesenia mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto, by hlavné mesto Bratislava pripravilo návrh VZN, ktorý by bol po prerokovaní na Komisii kultúry, ochrany historických pamiatok a následnom prerokovaní na zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR, predložený mestskému zastupiteľstvu na schválenie,” vysvetlil Vallo. V praxi to znamená, že ak zmena názvu bude schválená, Matovičova rezervácia sa už “nového námestia” týkať nebude.

Primátor Matúš Vallo sa s návrhom na premenovanie časti námestia obrátil na starostku bratislavského Starého Mesta Zuzanu Aufrichtovú. Zdroj: SITA / Braňo Bibel

Obyčajní ľudia nič nevedeli, vraj nebol dôvod

Na to, že magistrát aj mestská časť majú na stole spomínané zmeny, ktoré by sa dotkli jesenného zhromaždenia, však Matovič upozornený nebol. Tiež ho kvôli tomu nekontaktoval nikto z magistrátu, ani z miestneho zastupiteľstva v Starom Meste. V hnutí zatiaľ nevedia povedať ani to, o koľko by sa priestor, ktorý si “zarezervovali”, po zmene názvu zmenšil. Pýtať sa chcú preto oni. “Samozrejme, budeme sa informovať na sekretariáte starostky Starého Mesta a pýtať sa na podrobnosti,” uviedlo OľaNO. “Zatiaľ to vnímame ako iniciatívu pána primátora. Uvidíme, ako sa k tomu postaví Staré Mesto. Následne sa vyjadríme,” dodali stručne.

Magistrát hlavného mesta však tvrdí, že svoj zámer prispieť k oslavám 30. výročia Nežnej revolúcie premenovaním časti námestia pred Starou tržnicou na „Námestie Nežnej revolúcie” verejne komunikovali. Tiež upozornili, že zvolávanie zhromaždení sa podľa zákona oznamuje obci. V tomto prípade bratislavskému Starému Mestu. To však tvrdí, že Matovič “nebol o tejto skutočnosti upovedomený, pretože máme za to, že na to nie je žiaden dôvod.” 

V novembri 1989 prišli v Bratislave na Námestie SNP tisíce ľudí. Zdroj: archív TASR / Alexander Buzinkay

Matovič ešte možnosť má

Vznik Námestia Nežnej revolúcie je momentálne v štádiu zvažovania a prebieha spolupráca medzi mestom a mestskou časťou pri hľadaní správnej formy, ako takéto námestie zriadiť. Vallova predstava je však taká, aby námestie vzniklo do 17. novembra a podľa toho by mal byť nastavený aj proces schvaľovania. Najskôr musí totiž zasadnúť komisia na meste. Zmena musí byť potom schválená v miestnom zastupiteľstve a následne v mestskom zastupiteľstve.

Potom si už premenovanú časť námestia bude môcť prenajať ten, kto ako prvý prejaví záujem. To, že predmetné miesto má momentálne rezervované Matovič, v tom nehrá žiadnu rolu. “Neexistuje žiadny dôvod, prečo by mal mať pán Matovič, alebo ktokoľvek iný, prednostné právo na ohlásenie verejného zhromaždenia na ktoromkoľvek verejnom priestranstve,” uviedol hovorca bratislavského Starého Mesta Matej Števove.

Igor Matovič si Námestie SNP dopredu zarezervoval. Časť z neho však plánujú premenovať. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

To, či sa Matovič pokúsi ohlásiť zhromaždenie aj na “novom námestí” zatiaľ jasné nie je. “Je predčasné o tom hovoriť. OĽaNO má zarezervované Námestie SNP,” povedali. Staré Mesto nevie ani o ďalších prípadných záujemcoch. “Zatiaľ nemáme vedomosť, že by niekto plánoval zvolať verejné zhromaždenie na vznikajúcom námestí, námestie ešte oficiálne neexistuje a teda sa na neho zatiaľ nedá ohlásiť verejné zhromaždenie,” upresnil Števove.

V hre je teoreticky aj ďalšia možnosť a to tá, že Matovič bude mať námestie predsa len iba pre seba. Zhromaždenie treba totiž nahlásiť najskôr 6 mesiacov a najneskôr 5 dní pred jeho konaním. V prípade, že by teda námestie pár dní pred novembrovými udalosťami stále nebolo premenované, zromaždenie by na ňom už nestihol na 17. novembra nahlásiť nik.