Tentokrát sa úspešné absolvovanie maturitnej …

Tentokrát sa úspešné absolvovanie maturitnej skúšky musí zaobísť bez podania ruky. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček