Domáca Domáce Ekonomika

Medzinárodný menový fond Slovensku predpovedá 4-percentný hospodársky rast

BRATISLAVA – Slovenské hospodárstvo v tomto roku porastie o 4 % a v budúcom roku sa zrýchli rast hrubého domáceho produktu na 4,2 %. Predpokladá to Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej aktuálnej správe o Slovensku, ktorú zverejnil vo štvrtok. Rast dynamiky hospodárstva je podľa fondu aktuálne podporovaný najmä novými investíciami v automobilovom priemysle, následne by mal rast ekonomiky zmierňovať k svojmu potenciálu na úrovni 3,5 %. V roku 2020 by pritom ešte mal hrubý domáci produkt stúpnuť o 3,8 %. Fond zároveň Slovensku predpovedá v nasledujúcich dvoch rokoch rast cien cez 2 % a pokles nezamestnanosti k úrovni 6,4 % v roku 2020.

V oblasti verejných financií MMF prognózuje Slovensku vyrovnaný rozpočet v roku 2020. V tomto roku by mal ešte deficit dosiahnuť 0,8 % hrubého domáceho produktu a v roku 2019 by mal klesnúť na 0,5 % výkonu ekonomiky.

Verejný dlh by mal zároveň postupne klesať až k úrovni 44,9 % hrubého domáceho produktu v roku 2020. Plánovaná konsolidácia verejných financií pritom podľa fondu vytvorí dostatočnú rezervu pre prípadné makroekonomické šoky. Pokračujúce úsilie zamerané na zvýšenie efektívnosti verejného sektora zase podľa MMF vytvorí zdroje na financovanie prioritných politík.

Fond vníma pozitívne zvyšovanie efektívnosti výberu dane z pridanej hodnoty. Ďalší priestor na zlepšovanie výberu daní vidí v rozšírení kontrolných aktivít, zvyšovaní informovanosti daňovníkov, ale aj v uskutočňovaní pravidelných prieskumov spokojnosti verejnosti so službami finančnej správy. Pozitívne MMF hodnotí aj nízky podiel nesplácaných úverov na Slovensku a jeho pokračujúci pokles, podporuje aj implementáciu projektu Hodnota za peniaze.

Rezervy Slovenska na zlepšenie potenciálu dlhodobo udržateľného rastu ekonomiky vníma MMF najmä v oblastiach, na ktoré upozorňuje opakovane. Štrukturálne politiky by totiž bolo potrebné podľa fondu zamerať na zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín a žien a zlepšenie kvality vzdelávania.

Na dosiahnutie týchto cieľov odporúča najmä dostupné tréningové programy pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, zvýšenie dostupnosti zariadení starostlivosti o deti a v oblasti vzdelávania okrem iného zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania, posilnenie spolupráce zamestnávateľov a škôl či optimalizáciu siete škôl v regionálnom vzdelávaní.